АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ

 

До компетенції адміністративного суду відносяться наступні види спорів:

 1. Спори фізичних чи юридичних осіб зі суб’єктами владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

 2. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

  3. Спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів.

  4. Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадку, встановлених законом.

  5. Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Проте оскарження фізичними чи юридичними особами рішень, дій чи бездіяльності адміністрації є основною категорією справ, що розглядається адміністративними судами.

 

Юридична компанія "ОЛ ІНКЛЮЗІВ" представляє інтереси клієнтів у відносинах з органами державної влади та управління, починаючи із досудової стадії та закінчуючи розглядом справи у суді. Завдяки накопиченому досвіду наші юристи можуть не тільки оперативно виявити проблему, але і ефективно використати  існуючі інструментарії для її усунення.

 

Вартість послуги:   

- від 6000 грн.

Додатково сплачується державне мито.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

1. Ознайомлення з документами складеними по справі про адміністративне правопорушення, оцінка перспектив ведення справи.

2.    Аналіз та оцінку актів, рішень та дій держаних органів та посадових осіб.

3. Вибір та визначення тактики ведення справи про адміністративне правопорушення.

4.      Підготовку та участь у вирішенні спірних ситуацій по правовідносинам, що виникають в сфері діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у зв'язку з розглядом питань, пов'язаних з реалізацією і захистом прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, у тому числі по наданню адміністративних послуг.

5.  Підготовку та участь у судових процесах по оскарженню рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їхніх посадових осіб, які порушують чи можуть порушити права, свободу та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, а також рішень, прийнятих за результатами їхньої діяльності згідно з процедурами, встановленими іншими актами законодавства України.

6.  Збір та представлення суду доказів по справі про адміністративне правопорушення.

7.         Захист та представництво інтересів клієнтів по адміністративним справам, в присутності клієнта, так і в його відсутності: захист прав та законних інтересів довірителя по адміністративним справам у сфері підприємницької діяльності; захист прав та законних інтересів довірителя по адміністративним справам у сфері фінансів, податків та зборів; захист прав та законних інтересів довірителя по адміністративним справам у сфері будівництва; представництво інтересів довірителя у відносинах з контролюючими та наглядовими органами.

8.   Оскарження рішення суду у вищій інстанції по справі про адміністративне правопорушення, оскарження рішень та дій держаних органів та посадових осіб – за додаткову оплату.

9. Ведення справи про адміністративне правопорушення шляхом подання наглядової скарги в третю інстанцію.

10.      Оскарження постанови про накладання адміністративного стягнення.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

- Підтвердження відомостей про юридичну особу;

- Отримання ідентифікаційного номеру іноземця;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку та внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання ліцензії або дозволу;

- Розробки шаблонів договірної документації;

- Юридичне абонентське обслуговування;

- Бухгалтерське абонентське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

                                                                                                    

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.