ВИГОТОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА ФАКСИМІЛЕ

Печатка – друкована форма, що містить рельєфне або тиснення зображення тексту та/або логотипу з повнимнайменуванням юридичної або фізичної особи з його ідентифікаційним кодом (кодом ЄДРПОУ), що служить для відбитка на документах. Печатка є обов’язковим реквізитом юридичної особи.

Штамп – рельєфний пристрій для отримання однакових графічних відбитків (зображень) адміністративного, юридичного або комерційного призначення, а також назва виробленого їм відбитка (зображення).

Факсиміле – точне відтворення графічного оригіналу (документа, рукопису, підпису) фотографічним або друкованим способом; кліше – печатка, що відтворює власноручний підпис.

Для замовлення послуги виготовлення додаткових печаток, штампів та факсиміле Вам необхідно надати зазначений перелік документів.

 

Пелелік документів:

 

 

1) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Довіреності від юридичної особи (зміст Довіреності Ми надаємо).

 

Срок виконання послуги:

- 1 робочий день. 

 

Вартість послуги:        

              -  Виготовлення печатки  - від 500 грн.;

        -  Виготовлення штампу – від 400 грн.;

        -  Виготовлення факсиміле – від 500 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури виготовлення печаток, штампів і факсиміле;

- Виготовлення основної або додаткової печатки, штампу, факсиміле.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.