ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
 НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

 

ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ – це документ, що видається юридичній особі за формою визначеною законодавством структурними підрозділами  Департаменту  протидії наркозлочинності Національної поліції  за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли   діяльність,   пов'язана   з   обігом  наркотичних  засобів, психотропних    речовин   і   прекурсорів,   провадиться   не   за місцезнаходженням  юридичної  особи, - за місцем провадження такої діяльності. (Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 13 квітня 2011 р. N 469). 

З  метою  перевірки  відповідності  об’єктів чи приміщень установленим  МВС  вимогам  проводиться їх обстеження працівниками структурного  підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі. 

Обстеження об'єктів чи приміщень проводиться в присутності представників юридичної особи.

За результатами обстеження об'єктів чи приміщень складаються акти  обстеження за формами, затвердженими МВС за погодженням з МОЗ, у яких зазначається про можливість або неможливість використання об'єктів чи приміщень для провадження  діяльності,  пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

Строк дії дозволу не може перевищувати строку дії ліцензії на   провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Вимоги до об’єктів та приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 року№ 216 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».

 Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ нам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1. Нотаріально завірені копії Статуту ( з зазначенням господарської діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

2.  Виписка з ЄДР (завірена);

3.  Відомості з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

4. Документи, які підтверджують право власності або копії угод про оренду приміщень (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства), де буде здійснюватися зазначена діяльність (тільки для суб’єктів-орендаторів);

5. Копія угоди з підрозділами Управління поліції охорони або охоронними фірмами, на охорону об’єкт чи приміщення де будуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

6.  План-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7. Наказ (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства) про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання;

Юридична особа, діяльність якої пов'язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку, крім зазначених вище документів, подає також копії:

8. Документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки;

9. Документа, що підтверджує факт придбання в суб'єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садівного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку (для маку –першої репродукції, для конопель - першої або другої репродукції);

10.  Витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;

11. Договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

У разі перевезення частин рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також

12. Копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення.

 

Сроки отримання:

Базові строки – 20-25 робочих днів.

 

Вартість послуги отримання:

- від 5000 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

- Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

- Представництво інтересів в органах державної влади для ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

- Представництво інтересів у відповідному дозвільному центрі та подача заяви на ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

- Безпосереднє ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.