ПРИПИНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ ЇЇ БАНКРУТОМ

 Припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом – це процедура визнання господарським судом неспроможності фізичної особи-підприємця погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури реєстрації припинення підприємницької діяльності (ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Підставою для визнання фізичної особи - підприємця банкрутом є його нездатність задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями та/або виконати обов’язок із сплати обов’язкових платежів. (ст. 90 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Умови визнання фізичної особи-підприємця банкрутом (ст. 10 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»):

- наявність боржника;

- наявність безспірних вимог до боржника, сукупність яких становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Порушення справи про банкрутство фізичної особи - підприємця може відбуватися:

- за заявою боржника (самостійно);

- за заявою кредитора.

 

Для замовлення послуги ПРИПИНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ ЇЇ БАНКРУТОМ Вам необхіднонадати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) (за наявності);

3) Оригінал Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

4) Оригінали Довідок про взяття на облік в ПФУ, ФСС НВВ, ФСС ТВП та РЦЗ;

5) Копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) фізичної-особи підприємця;

6) Інформацію про відкриті рахунки в установах банків та наявності коштів на них;

7) Інформацію про наявність майна (в тому числі яке перебуває під заставою);

8) Документи, що підтверджують безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, які сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

9) Книга обліку доходів та витрат від здійснення господарської діяльності за формою № 10 (за наявності);

10) Оригінали усіх первинних фінансових документів (договори, рахунки-фактури, видаткові та прибуткові накладні);

11) Чекові книжки (за наявності);

12) Бухгалтерські книжки (за наявності);

13) Розрахункові та платіжні відомості (у разі наявності найманих працівників);

14) Накази про призначення та звільнення працівників (за наявності);

15) Всі звіти ПФУ, ЦЗ та фондів соціального страхування (ФСС НВВ та ФСС ТВП), Статистики;

16) Всі податкові звіти;

17) Печатки та штампи.

 

Строки ліквідації:

 - від 3-х місяців (в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).

 

Вартість послуги ліквідації:

- за домовленістю Сторін.                                                                                                 

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом;

- Розробка документів, які необхідні для проведення процедури припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом в тому числі необхідних документів для звернення до господарського суду для порушення справи про банкрутство;

- Подача до відповідного Господарського суду необхідного пакету документів;

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця на засіданнях Господарського суду;

- Підготовка та подання процесуальних документів в ході судового провадження в справі про банкрутство.

- Реєстрація припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Подання в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) повідомлення про припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом;

- Представництво фізичної особи-підприємця в Управління Пенсійного фонду України.

 

     Перелік додаткових послуг:

 

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.