ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

 

Припинення підприємницької діяльності (ліквідація) фізичної особи-підприємця – це процедура реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи в органах державної адміністрації, податкової інспекції, Пенсійного фонду, органів статистики, знищення печатки (якщо вона виготовлялася) та зняття фізичної особи-підприємця з реєстрації в цих органах.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення підприємницької діяльності (ліквідації фізичної особи-підприємця):

- прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

- смерті фізичної особи - підприємця;

- постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

- постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

- постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Для замовлення послуги ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЇ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Вам необхіднонадати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) (за наявності);

3) Оригінал Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

4) Оригінали Довідок ппро взяття на облік в ПФУ, ФСС НВВ, ФСС ТВП та РЦЗ;

5) Копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) фізичної-особи підприємця;

6) Оригінал довідки з банку про закриття поточного рахунку, довідки про рух коштів (про відсутність руху коштів) (у разі, якщо клієнт самостійно закриває поточний рахунок);

7) Книга обліку доходів та витрат від здійснення господарської діяльності за формою № 10 (за наявності);

8) Оригінали усіх первинних фінансових документів (договори, рахунки-фактури, видаткові та прибуткові накладні);

9) Чекові книжки (за наявності);

10) Бухгалтерські книжки (за наявності);

11) Розрахункові та платіжні відомості (у разі наявності найманих працівників);

12) Накази про призначення та звільнення працівників (у разі наявності найманих працівників);

13) Всі звіти ПФУ, ЦЗ та фондів соціального страхування (ФСС НВВ та ФСС ТВП), Статистики;

14) Всі податкові звіти;

15) Печатки та штампи.

 

Строки ліквідації:

  - від 3-х місяців (в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).

 

Вартість послуги ліквідації:

- від 2500 грн. (в залежності від наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).                                                                                                 

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця;

- Розробка документів, які необхідні для проведення процедури припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця;

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації м. Києві (області);

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при проведенні аудитоської перевірки та зняття з обліку;

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в Управлінні Пенсійного фонду України при проведенні перевірки та зняття з обліку;

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ФСС НВВ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ФСС ТВП при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

- Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в РЦЗ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників).

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.