ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 Даний розділ розскриває інформацію стосовно різновидів ліквідації (припинення) юридичної особи.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення (ліквідації) юридичної особи:

- за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом;

- за судовим рішенням;

- за рішенням органу державної влади (процедура банкрутства).

Ліквідація (припинення) юридичної особи за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом – це процедура, яка ініціюється засновниками (учасниками) юридичної особи шляхом винесення відповідного рішення та тягне за собою припинення юридичної особи, внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, проведення перевірок та зняття з обліку в податковій, ПФУ, а також передачу кадрової документації в архівну установу.

Ліквідація (припинення) юридичної особи у зв’язку з банкрутством – це один із шляхів припинення юридичної особи, основною вимогою якої є визнання господарським судом неможливості боржника відновити платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів, окрім як шляхом ліквідації.

А також експрес - ліквідація (продажу корпоративних прав) юридичної особи - це продаж (відчуження та передача) корпоративних прав засновників (учасників) юридичної особи на користь третіх осіб та одночасне звільнення уповноважених осіб за ведення господарської діяльності, ведення та складання звітності, а саме - директора та головного бухгалтера. З моменту проведення державної реєстрації продажу (відчуження та передачі) корпоративних прав засновників (учасників) юридичної особи, засновники (учасники) та директор юридичної особи звільняються від будь-якої відповідальності стосовно господарської діяльності даної юридичної особи.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.