ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З БАНКРУТСТВОМ

Припинення (ліквідація) юридичної особи у зв’язку з банкрутством – це один із шляхів припинення юридичної особи, основною вимогою якої є визнання господарським судом неможливості боржника відновити платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів, окрім як шляхом ліквідації.

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначає такі шляхи банкрутства юридичної особи:

1) «За рішенням власника» (ст. 51) – підставою є наявність суми кредиторської заборгованості, яка значно перевищує суму оборотних та необоротних активів юридичної особи, і як наслідок юридична особа неспроможна в подальшому розраховуватися зі своїми контрагентами. 

2) «Відсутній боржник» (ст. 52) – підставою є позовна заява до суду кредитора про визнання юридичної-особи боржника банкрутом. Основною вимогою є відсутність юридичної особи – боржника за фактичною та юридичною адресою, не здача ним податкової, іншої фінансової звітності до контролюючих органів та відсутність у власності юридичної особи-боржника нерухомого майна, земельних ділянок, грошей на рахунках в банках.

 

Для замовлення послуги припинення (ліквідації) юридичної особи у зв’язку з банкрутством Вам необхіднонадати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

3) Оригінал діючого Статуту;

4) Оригінал Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

5) Оригінали Довідок про взяття на облік в ПФУ, ФСС НВВ, ФСС ТВП та РЦЗ;

6) Договір, по якому не були виконані зобов'язання і супутні документи, інша первинна документація (вибірково);

7) Баланс із зазначенням заборгованості;

8) Коротка розшифровка по кредиторам: найменування, сума заборгованості;

9) Довідка про наявні поточні рахунки (банківські реквізити та адреса банків).

 

Строки ліквідації:

  - від 3-х місяців (в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).

 

Вартість послуги ліквідації:

- за домовленістю Сторін.                                                                                                 

 

  У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури припинення (ліквідації) юридичної особи у зв’язку з банкрутством;

- Визначення найбільш оптимального способу припинення (ліквідації) юридичної особи у зв’язку з банкрутством ( «За рішенням власника», «За відсутністю боржника»);

- Повний аналіз звітності, установчих документів, первинної документації юридичної особи.

- Підготовка документів, які необхідні для звернення юридичної особи-боржника до суду;

- Представництво інтересів юридичної особи у судовому процесі під час призначення арбітражного керуючого та визначення черговості кредиторів;

- Повне представництво інтересів юридичної особи у судовому процесі (з моменту його початку до винесення рішення по суті);

- Представництво інтересів юридичної особи в суді апеляційної інстанції;

- Виключення юридичної особи-боржника з ЄДР у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області).

 

    Перелік додаткових послуг:

 

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.