ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ

Відповідно до норм Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 року № 222-VIII діяльність у сфері телекомунікацій підлягає ліцензуванню.
ЛІЦЕНЗІЯ НА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ – це документ встановленого зразка, який видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі для здійснення господарської діяльності сфері телекомунікацій. Одним з видів даної діяльності є надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, а також надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.
Суб'єкти господарювання можуть отримати ліцензії на такі види діяльності:
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: міжнародного (ліцензія видається на всю територію України);
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: міжміського (ліцензія видається на заявлені регіони, але не менше ніж на два регіони);
- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого (ліцензія видається на заявлений регіон (регіони).
Обов'язкові державні платежі за видачу ліцензії на фіксований телефонний зв’язок експлуатації та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (відповідно до виду діяльності, на який видається ліцензія) передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 року № 773 “Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії лійензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії”: міжнародного (на всю територію України) 8 993 000 грн.; міжміського (не менше ніж на два регіони) 340000 грн..; місцевого: з ємністю мережі до 1 тис. номерів 1 700 грн.; з ємністю мережі до 10 тис. номерів 8 500 грн.; з ємністю мережі понад 10 тис. номерів 51 000 грн.; з використанням безпроводового доступу 102 000 грн.; з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT 5 800 грн.; у сільській місцевості 340 грн.. Органом ліцензування даної діяльності є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Законодавством передбачено ряд вимог, які необхідні для отримання ліцензії на фіксований телефонний зв’язок з правом техобслуговування:
- персонал суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність або має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову вищу (в тому числі повну вищу) освіту у галузі зв'язку або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року;
- суб'єкт господарювання - фізична особа повинен мати базову вищу або повну вищу освіту або досвід роботи у сфері надання послуг фіксованого телефонного зв'язку не менше двох років;
- ліцензіат зобов'язаний передбачити організацію альтернативного та резервних маршрутів викликів своїх абонентів до абонентів ТМЗК;
- ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно;
- ліцензіат повинен виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері телекомунікацій та інші вимоги в тому числі спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання у користування каналів електрозв'язку.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріальна копія Статуту (для юридичних осіб);
4) Документи, що підтверджують кадрове забезпечення підприємства;
5) Відомості про виробничі приміщення;
6) Документи, що підтверджують фінансові можливості підприємства (фінансовий звіт, аудиторський висновок, банківська гарантія);
7) Документи, які підтверджують фінансові можливості і кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності;
8) План створення і освоєння телекомунікаційної мережі;
9) Інформація з приводу банківських реквізитів;
10) Витяг з реєстру платників ПДВ.

Строки отримання:
- від 30 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
- від 10000 гривень.

Додатково сплачується:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
- Збір за видачу ліцензії – в залежності від виду ліцензії, згідно чинного законодавства України.

У вартість послуги входить:


- Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ;
- Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Департаменту регулювання та ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
- Подання пакету документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;
- Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ.

Перелік додаткових послуг:

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.