ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суб'єкт охоронної діяльності – це суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії (Закон України “Про охоронну діяльність” від 22.03.2012 року № 4616-VI).
Охоронну діяльність можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи - підприємці на підставі ліцензії за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження такої діяльності, та за умови виконання такими особами організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.
Суб'єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги:
1) охорона майна громадян;
2) охорона майна юридичних осіб;
3) охорона фізичних осіб.
Органом ліцензування даної діяльності є Міністерство внутрішніх справ України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 року №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” передбачено визначений перелік вимог, які впливають на отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності:
У штат суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен входити фахівець з організації охорони, який має один з освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:
1) вищу освіту і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу у слідчих та оперативних підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж (не менше 3 років) на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах старшого і середнього начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, які створені відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони;
2) вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності як мінімум 3 роки або стаж на посадах, відповідальних за напрям охорони (не менше 3 років);
3) вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом у суб'єкта охоронної діяльності як мінімум 3 роки.
Охоронна діяльність передбачає дотримання Ліцензіатом норм чинного законодавства, що встановлюють умови:
1. Охорони небезпечних і цінних вантажів при їх перевезенні;
2. З обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими і звуковими сигналами;
3. З організації охорони об'єктів і приміщень, в яких використовуються, культивуються, зберігаються і знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин.
Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності визначають організаційні та кваліфікаційні вимоги, які є обов'язковими для всіх суб'єктів охоронної діяльності. У разі використання суб’єктом охоронної діяльності пункту централізованого спостереження він забезпечує: цілодобовий режим чергування операторів такого пункту; наявність транспорту реагування; ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення тощо), що передбачає збереження запису про відповідну подію протягом не менш як 30 діб; наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини; наявність джерела безперебійного резервного живлення, та ряд інших вимог визначених Ліцензійними умовами.
Термін дії охоронної ліцензії – безстроковий.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Контракт з особою, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронцями;
4) Документи на особу, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності:
- копія наказу по підприємству про призначення на посаду, з покладанням обов’язків по керівництву напрямком охоронної діяльності;
- висновок медичної комісії про можливість за станом здоров’я займатися охоронною діяльністю;
- довідка чи сертифікат з психіатричного диспансеру;
- довідка чи сертифікат з наркологічного диспансеру;
- копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та трудової книжки;
5) Документи на осіб, які будуть виконувати функції охоронців:
- копія наказу по підприємству про призначення на посаду охоронця;
- висновок медичної комісії про можливість за станом здоров’я займатися охоронною діяльністю;
- довідка чи сертифікат з психіатричного диспансеру;
- довідка чи сертифікат з наркологічного диспансеру;
- копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та трудової книжки;
- посвідчення охоронця;
6) Копії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платника податків директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців;
7) Довідки про відсутність/наявність судимості у директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців.

Строки отримання:
- 10 робочих днів

Вартість послуги отримання:
- 6000 гривень

Додатково сплачуються:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
- Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:


- Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ і порядок її отримання;
- Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до ГУМВС України в місті Києві;
- Подання пакету документів до ГУ МВС України в місті Києві;
- Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Перелік додаткових послуг:

- Розробка контракту з особою, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності;
- Супровід отримання довідки/сертифікату з психіатричного диспансеру;
- Супровід отримання довідки/сертифікату з наркологічного диспансеру;
- Отримання Довідки про відсутність/наявність судимості у директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців;
- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.