ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ – це документ встановленого зразка, який видається Міністерством oсвіти і науки, молоді та спорту України суб’єкту господарювання (юридичній особі та/або фізичній особі-підприємцю) для здійснення господарської діяльності з надання освітніх послуг (ЗУ “Про освіту”).
Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених Ліцензійними умовами вимог:
• у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;
• у сфері професійно-технічної освіти - за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);
• у сфері загальної середньої освіти - за певним освітнім рівнем;
• у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.
Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:
- у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;
- у сфері професійно-технічної освіти - на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);
- у сфері загальної середньої освіти - на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;
- у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.
Ліцензійними органами в цій сфері є:
• Міністерство освіти і науки України – щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;
• Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Процедура отримання ліцензії на освітні послуги є досить довгою та складною, оскільки складається з низки невід’ємних етапів:
• розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
• отримання погодження від державних органів: СЕС про відповідність приміщення для здійснення освітньої діяльності; пожежної охорони; органів охорони праці, органів виконавчої влади на місцях;
• укладення угоди з медичним закладом на обслуговування навчального закладу;
• подання пакета документів до МОН/Акредитаційної комісії;
• отримання ліцензії.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.


Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомості з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріальна Копія Статуту юридичної особи;
4) Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги;
5) Погоджена Київською міською держадміністрацією концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;
6) Копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних, освітньо-професійних програм, навчальних планів;
7) Відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;
8) Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;
9) Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);
10) Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

Строки отримання:
- 3-6 місяців.

Вартість послуги отримання:
- за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представлення інтересів – 50 гривень;
- Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:


- Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ і порядок її отримання;
- Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України;
- Подання пакету документів до Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України;
- Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.

Перелік додаткових послуг:

- Супроводження погодження Київською міською державною адміністрацією концепції діяльності по заявленій освітній послузі;
- Отримання документів про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам по охороні праці;
- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.