ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – це послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо (Постанова Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”).
Постановою Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” передбачено необхідні вимоги для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні:
- ліцензіат зобов’язаний провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства, та за наявності укладеного між ліцензіатом і клієнтом письмового договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
- до укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно ознайомити відвідувача із загальною інформацією про можливість працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;
- своєчасно подавати відомості про чисельність працевлаштованих за кордоном осіб у порядку, встановленому органом ліцензування;
- надавати на запит органу ліцензування інформацію про укладені договори про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання) та підписання акта наданих послуг та інші умови передбачені законодавством.
Органом ліцензування даної діяльності є Міністерство соціальної політики України. Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном є безстроковою і діє по всій території України.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) для фізичної особи-підприємця;
4) Відомості - про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (договір оренди, суборенди, право власності на приміщення);
5) Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження;
6) Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземців, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, в разі якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
7) Копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України;
8) Копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування іноземців, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;
9) Інформація, завірена іноземним суб'єктом господарювання про перелік власних суден або суден, якими він користується на інших законних підставах та/або про екіпажі суден, якими він керує;
10) Копія колективного договору, укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (при наявності), або копія довідки, завірена іноземним роботодавцем, про те, що така угода не укладалася;
11) Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарювання;
12) Проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем;
13) Завірена іноземним суб'єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, який підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб'єктом господарювання - посередником, в разі укладення з останніми зовнішньоекономічного договору про надання послуг посередника в працевлаштуванні за кордоном;
14) Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії);
15) Банківські реквізити здобувача ліцензії;
Копії документів, складених іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову, а їхній переклад повинний бути нотаріально засвідчений.

Строки отримання:
- протягом 1 місяця.

Вартість послуги отримання:
- від 6000 гривень

Додатково сплачується нотаріальні витрати та плата за ліцензію:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
- Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:


- Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ;
- Подання документів до Міністерства соціальної політики України;
- Отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ.

Перелік додаткових послуг:

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.