ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Система централізованого водовідведення (каналізація) – це комплекс об’єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічної води населених пунктів (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”).
Система централізованого водопостачання – це комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води споживачам (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.02.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”).
Умови, при яких можливе провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
- наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;
- ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з: централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам); централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод); кожного з інших видів діяльності;
- наявності в суб’єкта господарювання у власності або користуванні матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
- відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;
- наявності атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;
- наявності технологічних регламентів експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення;
- наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
- документального підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших об’єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
- недопущення перехресного субсидіювання;
- недопущення, зловживання монопольним становищем у будь-якій формі;
Для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі водопостачання та водовідведення.
Також, чинним законодавством передбачено ряд технологічних вимог:
- проводити лабораторно-виробничий контроль на відповідність якості питної води;
- проводити технологічний контроль;
- мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання, затверджений керівником суб’єкта господарювання;
- мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;
- забезпечити наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання;
- проводити планово-попереджувальні ремонти об'єктів водопостачання відповідно до вимог законодавства;
- забезпечити відповідність діяльності з централізованого водопостачання вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами;
- здійснювати централізоване водопостачання із застосуванням приладів обліку.
Окрім, вищезазначеного Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.02.2017 року №307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення” визначено ряд інших вимог, дотримання є необхідним при отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення є безстроковою.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи);
4) Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про: - наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
5) Відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;
6) Наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на Виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
7) Потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування;
8) Технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарювання;
9) Перелік приладів обліку та місць їх встановлення;
10) Технічна характеристика мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми за підписом керівника суб'єкта господарювання;
11) Баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою.

Строки отримання:
- 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
- від 6000 гривень.

Додатково сплачуються:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
- Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:


- Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ і порядок її отримання;
- Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- Подання пакету документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
- Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Перелік додаткових послуг:

- Розробка довідки про наявність матеріально-технічної бази та обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;
- Розробка довідки про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження діяльності з централізованого водопостачання;
- Супровід укладення договору на проведення виробничо-лабораторних робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
- розробка технологічного регламенту експлуатації систем водопостачання;
- Розробка довідки про перелік приладів обліку та місця їх встановлення;
- Розробка довідки технічної характеристики мереж, споруд та інших об'єктів, їх системи; відомості про потужність, річні обсяги видобутку, виробництва і транспортування;
- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.