ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ – це документ державного зразка, який видається Управлінням ветеринарної медицини м. Києва фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі для провадження господарської діяльності з надання послуг, пов`язаної з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини (ЗУ “Про ветеринарну медицину”).
Ветеринарна практика – це діяльність з надання послуг, пов'язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться закладами ветеринарної медицини, у тому числі ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, державними установами ветеринарної медицини. Господарську діяльність з ветеринарної практики можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи — підприємці — спеціалісти ветеринарної медицини на підставі ліцензії, за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду діяльності, та за умови виконання такими особами кваліфікаційних, організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.
Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен особисто або через уповноважену особу звернутися до Головного управління ветеринарної медицини м. Києва із заявою встановленого зразка (ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”). Здобувач ліцензії для її отримання подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1 Постанови Кабінету міністрів України від 4 листопада 2015 року № 896 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики”).
Строк дії ліцензії на здійснення ветеринарної практики - безстроково.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:


1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріальна копія діючої редакції Статуту (для юридичної особи);
4) Документ, що засвідчує наявність матеріально-технічної бази для здійснення ветеринарної практики;
5) Документ, що засвідчує оплату коштів за видачу ліцензії;
6) Копія диплома про ветеринарну освіту фізичної особи-підприємця та/або особи, що буде займатися ветеринарною практикою;
7) Виписка із трудової книжки фізичної особи-підприємця та/або особи, що буде займатися ветеринарною практикою;
8) Документ державної служби ветеринарної медицини району, міста, що засвідчує наявність відповідного робочого місця у підприємця;
9) Дозвіл пожежної, санітарної та комунальної служб про відповідність робочого місця;
10) Довідка з висновками атестаційної комісії, що створюється при управлінні ветеринарної медицини, на фахівців ветеринарної медицини, які останні 3 роки не працювали за фахом;
11) Договір з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень.

Строки отримання:
- 20 робочих днів.

Вартість отримання послуги:
- за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
- Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:


- Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ;
- Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Головного управління ветеринарної медицини м. Києва;
- Подання пакету документів до Головного управління ветеринарної медицини м. Києва;
- Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ.


Перелік додаткових послуг:

- Допомога в отриманні дозволів пожежної, санітарної та комунальної служб про відповідність робочого місця для здійснення ветеринарної практики;
- Супровід укладення договору з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень;
- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
- Пошук та надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій або Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.