МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ

 

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ - це процедура реєстрації позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб у країнах, які є членами Мадридської угоди, а також отримання статусу торгової марки та охорони зазначеного позначення у цих країнах.

Міжнародна реєстрація торгової марки можлива двома шляхами:

- Реєстрація згідно Мадридської угоди (на підставі свідоцтва про реєстрацію торгової марки);

- Реєстрація згідно Протоколу до Мадридської угоди (на підставі заявки на реєстрацію торгової марки).

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної реєстрації протягом п'яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація торгової марки втрачає силу, якщо протягом п'яти років національна торгова марка, раніше зареєстрована в країні походження, анулюється. При виключенні торгової марки з національного реєстру відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити торгову марку з Міжнародного реєстру. Після п'ятирічного терміну міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації.

 

Для замовлення послуги МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) 2 примірника зображення знака розміром 8х8 см у форматі jpeg;

2) Опис послуг або продукту (товару) під який (яку) реєструється знак;

3) Опис знаку;

4) Копія національної заявки на реєстрацію торгової марки та/або копія свідоцтва про реєстрацію торгової марки;

5) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

      Базові строки –12-24 месяці.

 

 

Вартість послуги реєстрації:

     - від 4500 грн.

 

   Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Збір за подання заявки на міжнародну реєстрацію торгової марки – 600 гривень (Постанови КМУ №1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності");

- Міжнародне мито за міжнародну реєстрацію Торгової марки – залежить від кількості країн, на які буде поширюватися охорона торгової марки.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ;

- Розробка документів для проведення МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ;

- Представництво інтересів та подання заявки для МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ до Державної служби інтелектуальної власності України;

- Отримання Свідоцтва про МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта. 

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.