ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Шляхи пошуку найбільш актуальних і дієвих методів ведення господарської діяльності, в процесі яких організація буде отримувати найкращий ефект з найменшими витратами - оптимізація діяльності підприємства.
Безперервний процес аналізу, обліку, планування і контролю витрат, а також прийняття важливих рішень по відношенню до економічної політики організації, із задіянням мотиваційних інструментів для всіх працівників вже наявної структури організаційного плану - оптимізація витрат.
Трапляється так, що витрати можу розглядатися в ролі інструменту, що допомагає збільшити прибуток, тоді слід зробити ретельний аналіз, щоб оптимізувати всі частини. Витрати на оплату праці - це одна з найбільш вагомих частин, на яку постійно потрібні фінансові кошти фірми.
Знизити витрати на оплату праці співробітників, можна за рахунок підвищення рівня відповідальності та дисциплінованості кожного, поліпшення використання часу за рахунок нівелювання можливих втрат, і, звичайно ж, підвищення ефективності за допомогою автоматизації процесів.
Підвищувати трудову продуктивність можливо, якщо застосовувати такі дії:
1) Удосконалення спеціальної системи, що дозволяє управляти усіма витратами.
2) Оптимізація кількості співробітників певної професії, побудова дієвої системи стимулювання (як матеріальної, так і нематеріальної), підвищення кваліфікаційного рівня працівників, за рахунок проведення тренінгів та семінарів.
3) Удосконалення фінансово-кредитного механізму і формування цін, впровадження в професійну діяльність організації економічних методів управління.
4) Застосування нових розробок і ефективної техніки, модернізація, або заміна старого обладнання на нове, автоматизація і механізація виробничого процесу.
Строки проведення: - 1-3 робочих дня.
Вартість послуги: - договірна.
Перелік додаткових послуг:
- Підтвердження відомостей про юридичну особу;
- Пошук і надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток і штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, витягів та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Обслуговування відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронного звітності М.Е.Doc .;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій та Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів і контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.