ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ

Організаційні заходи, які не суперечать нормам чинного законодавства, пов'язані з вибором міста, часу, виду діяльності, супроводом і створенням найефективніших і найбільш дієвих договірних відносин, схем, метою яких є збільшення фінансових потоків фірми за допомогою зменшення суми податкових платежів - оптимізація оподаткування. Такого роду маніпуляції обов'язково передбачають виключення накладення штрафів з боку фіскальних державних органів і мінімізацію податкових платежів.
Мінімізація податкових виплат
Основна мета, яку переслідує податкова мінімізація - зменшення витрат коштів на податкові виплати, а точніше - збільшення прибутку після сплати всіх податків. Оптимізація такого роду, дасть можливість певної компанії уникнути надмірно високих податкових виплат в той чи інший момент.
Щоб на законних підставах знизити податкові відрахування, слід використовувати такі виплати Державі:
а) податок на прибуток підприємства (податки «над» собівартості);
б) ПДВ (податки «поза» собівартості);
в) Єдиний соціальний податок (що знаходяться «всередині» собівартості).
Приклад методу оптимізації
Видача зарплати через договори оренди з працівниками. Фірма, для того, щоб скоротити витрати, які мають відношення до оплати праці і найму нових співробітників, укладає з кожним договір оренди їх комп'ютерного обладнання, автомобіля, і т.п. Так скорочуються витрати, пов'язані з виплатою прибуткового податку і соціального пакету працівникові.
Терміни отримання: - 1-3 робочих дня.
Вартість послуги: - договірна.
У вартість послуги входить:
- Перевірка схеми оподаткування;
- Усунення помилок, які могли б виникнути при податковому обліку;
- Абсолютна законна мінімізація оподаткування;
- Консультація та супровід певних організацій;
- Оцінка ризику використання подібної схеми.

Перелік додаткових послуг:
- Підтвердження відомостей про юридичну особу;
- Пошук і надання юридичної адреси;
- Виготовлення додаткових печаток і штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
- Отримання Виписки, витягів та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
- Обслуговування відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
- Реєстрація Баз персональних даних;
- Реєстрація ключів електронного звітності М.Е.Doc .;
- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
- Реєстрація платником єдиного податку;
- Реєстрація Торгової марки (ТМ);
- Отримання Ліцензій та Дозволів;
- Розробка індивідуальних договорів і контрактів;
- Абонентське юридичне обслуговування;
- Абонентське бухгалтерське обслуговування;
- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.