ОТРИМАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНОГО ГРОМАДЯНИНА

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається в документі, що видається платнику податків органом Державної податкової служби та засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. При присвоєнні реєстраційного номеру облікової картки платника податків іноземному громадянину видається картка фізичної особи - платника податків – тобто, вона є елементом Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, який є індивідуальним кодом і надається фізичним особам-платникам податків, а також платникам інших обов'язкових платежів.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків для іноземного громадянина необхідний для:

- Внесення інформації про іноземного громадянина в державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- Відкриття банківських рахунків, в тому числі рахунків нерезидентів-інвесторів, або рахунків у цінних паперах тощо;

- Заснування в Україні за участю іноземного громадянина юридичних осіб;

- Посвідчення установчих документів за участю іноземного громадянина;

- Посвідчення нотаріальних договорів, довіреностей, інших правочинів за участю іноземного громадянина на території України;

- Нарахування та виплати будь-якого доходу іноземному громадянину отриманого з України.

 

Для замовлення послуги отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

 

 

1) Нотаріально засвідчений переклад паспорту (1,2 сторінки) на українську мову (надаємо допомогу з перекладом)

2) Нотаріально засвідчена довіреність на представництво інтересів.

 

Строки отримання:

- 3 – 5 робочих днів

 

Вартість послуги:

 - 800 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації стосовно документів та процедури  отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Підготовка необхідних документів для отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Надання допомоги з перекладом паспорта на українську мову;

- Представництво інтересів в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Підтвердження відомостей про юридичну особу;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.