ПОШУК ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ (ІДЕНТИЧНІСТЬ)

 

ПОШУК ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ (ІДЕНТИЧНІСТЬ) - це виявлення всіх зображень, які тотожні (ідентичні) та/або схожі з Вашим зображенням товгової марки по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію на сьогодні торгових марок в Україні та по Мадридській угоді. Виявлення хоча б однієї схожої чи тотожної торгової марки може призвести до відмови у реєстрації поданої Вами торгової марки.

Результатом пошуку Торгової марки на схожість та тотожність є звіт, у якому групуються всі тотожні або схожі із заявленим позначенням знаки. На основі зазначеного звіту фахівець із інтелектуальної власності може зробити висновки щодо можливості реєстрації Торгової марки.

 

Для замовлення послуги ПОШУКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІТЬ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перечень документов:

 


1) Зображення знака для товарів і послуг (5 примірників зображення торгової марки (для кольорових позначень -10 примірників) розміром – 8x8 см у форматі jpeg;

2) Номери класів за Міжнародним класифікатором товарів і послуг (МКТП) редакції 10;

3) Інформація з приводу адреси для листування, контактного телефону та e-mail;

4) Копія документа про сплату державного мита за пошук торгової марки на схожість і тотожність.

5) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1- 2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

- Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності).

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки пошуку:

        Базові строки – 10 робочих днів.

 

Вартість послуги пошуку:

   - 1000 гривень.

 

   Додатково оплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державне мито за пошук торгової марки на схожість і тотожність: 1 позначення 1 клас МКТП: за 7 робочих днів словесне або зображувальне – 720 гривень, комбіноване – 1440 гривень; за 3 робочих дні словесне або зображувальне – 1440 гривень, комбіноване – 2880 гривень. За кожний наступний клас МКТП додатково: словесне або зображувальне позначення за 7 робочих дні – 144 гривні, за 3 робочих дні – 288 гривень; комбіноване позначення за 7 робочих дні – 288 гривень, за 3 робочих дні – 576 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури ПОШУКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ;

- Розробка документів необхідних для проведення процедури ПОШУКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ;

- Представництво інтересів та подання заявки на проведення ПОШУКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ до Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг;

- Отримання звіту про результати ПОШУКУ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію на сьогодні торгових марок в Україні та по Мадридській угоді.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта. 

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.