РЕЄСТРАЦІЯ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ

 

КРЕДИТНА УСТАНОВА - фінансова установа, яка відповідно до Закону України „Про державне регулювання ринків фінансових послуг” має право за рахунок власних та залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. (ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Кредитна установа може здійснювати наступні фінансові послуги:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, після отримання відповідної ліцензії.

Мінімальний розмір Статутного капіталу кредитної установи – не менше ніж 1мільйон гривень.

 

Для замовлення послуги реєстрації КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

- Витяг з ЄДР - оригінал станом на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

- Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

- Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

- Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

3) Копії дипломів про освіту та (копії) виписки з трудових книжок керівника та головного бухгалтера;

4) Копії свідоцтв про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікація керівників і головних бухгалтерів у фінансових установах;

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження кредитної установи (договір купівлі-продажу, договір оренди, гарантійний лист, тощо);

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги  реєстрації:

 - за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників);

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ;

- Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ;

- Реєстрація КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Реєстрація КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ в Управлінні Статистики;

- Подання відомостей про реєстрацію КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

- Виготовлення печатки КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ;

- Представництво КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг при включення КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ до Державного реєстру фінансових установ України;

- Представництво КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстрація КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ, як фінансової установи та отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Включення КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ до Державного реєстру фінансових установ України;

- Реєстрація КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як фінансової установи та отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.