РЕЄСТРАЦІЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

 

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду (cт. 1 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Види недержавних пенсійних фондів:

- відкриті;

- корпоративні;

- професійні.

Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Засновником корпоративного пенсійного фонду може бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять) (ст. 8 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

 

Для замовлення послуги реєстрації УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

- Витяг з ЄДР - оригінал станом на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

- Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

- Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

- Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

3) Інформація з приводу порядку внесення змін до пенсійних схем та їх скасування;

4) Інформація з приводу порядку укладення пенсійних контрактів;

5) Інформація з приводу умов сплати внесків до пенсійного фонду.

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

- за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників).

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

- Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

- Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при погодженні Статуту НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);

- Реєстрація НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Реєстрація НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ в Управлінні Статистики;

- Подання відомостей про реєстрацію НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

- Представництво інтересів у ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) заяви та отримання Довідки про те, що НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД має статус неприбуткової організації;

- Виготовлення печатки НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;

- Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при погодженні складу ради фонду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

- Представництво НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ в Національній комісії,що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при включенні НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ до Державного реєстру фінансових установ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Погодження Статуту та складу ради фонду НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);

- Отримання в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) Довідки про те, що НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД має статус неприбуткової організації;

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.