РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ) – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

   Засновниками друкованих засобів масової інформації можуть бути:

- громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

- юридичні особи України та іноземні юридичні особи;

- трудові колективи підприємств, установ і організацій, на підставі відповідного рішення Загальних зборів (Конференції).

   ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» передбачає такі види друкованих засобів масової інформації: журнали, газети, альманахи, дайджести, збірки, календарі, бюлетні.

 

Для замовлення послуги реєстрації ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Інформація про повне найменування Друкованого засобу масової інформації;

2) Інформація про мови, якими планується випускати чи розповсюджувати Друковані засоби масової інформації (державною, російською, іншими мовами національних меншин України (конкретно якими), іноземними мовами (якими);

3) Інформація про сферу розповсюдження Друкованого засобу масової інформації;

4) Програмні цілі або тематична спрямованість Друкованого засобу масової інформації;

5) Інформація про юридичну адресу Друкованого засобу масової інформації;

6) Інформація про місцезнаходження редакції Друкованого засобу масової інформації;

7)Установчий договір між співзасновниками Друкованого засобу масової інформації;

8) Відомості про засновника Друкованого засобу масової інформації:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

- Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника - юридичної особи;

- Копія Статуту засновника-юридичної особи;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника - юридичної особи;

- Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника - юридичної особи;

- Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  - оригінал дійсний на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

- Довіреності на уповноваженого представника засновника - іноземної юридичної особи;

- Рішення засновника - іноземної юридичної особи про створення Друкованого засобу масової інформації;

- Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника-іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

  Базові строки – 25-30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

- від 5000 грн. (включає виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються:

1) Нотаріальні витрати:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

- Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 40 гривень.

2) Державне мито:

- Отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (про друковані засоби масової інформації) – 250 грн.;

- Державне мито за реєстрацію друкованого засобу масової інформації - із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ;

- Розробка документів для проведення державної реєстрації ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ;

- Представництво інтересів та подання документів для реєстрації ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ до Міністерства юстиції України;

- Отримання Свідоцтва про реєстрацію ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ;

- Виготовлення печатки ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Підтвердження відомостей про юридичну особу;

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.