РЕЄСТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА

 

     ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА – це зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг. (ст. 1 ЗУ «Про інформаційні агентства»).

   Представництво інформаційного агентства в Україні – це зареєстроване в Україні відповідно до чинного законодавства як суб’єкт інформаційної діяльності будь-яка установа (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні державне або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, і яке здійснює свою діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про інформаційні агентства".

  Інформаційні агентства здійснюють свою діяльність у сфері:

- збирання інформації;

- обробки інформації;

- творення інформації;

- зберігання інформації;

- підготовка інформації до поширення;

- випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

  Основними видами інформаційних агентств є:

- державні інформаційні агентства України;

- недержавні інформаційні агентства України;

- іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва.

  Засновниками інформаційного агентства в Україні можуть бути: громадяни України та юридичні особи України (ст. 9 ЗУ «Про інформаційні агентства»). Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

 

Для замовлення послуги реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Інформація про повне найменування Інформаційного агентства;

2) Інформація про вид Інформаційного агентства;

3) Інформація про передбачувану сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна);

4) Інформація про мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;

5) Інформація про програмну мету та основні напрями діяльності Інформаційного агентства;

6) Інформація про джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інформаційного агентства;

7) Інформація про місцезнаходження Інформаційного агентства;

8) Відомості про засновника Інформаційного агентства:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

- Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника - юридичної особи;

- Копія Статуту засновника - юридичної особи;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника - юридичної особи;

- Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника - юридичної особи;

- Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  - оригінал дійсний на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

- Довіреності на уповноваженого представника засновника-іноземної юридичної особи;

- Рішення засновника - іноземної юридичної особи про створення Інформаційного агентства;

- Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника-іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 25-30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

- от 4500 грн. (включає виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються:

1) Нотаріальні витрати:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

- Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

2) Державне мито:

- Отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (про друковані засоби масової інформації) – 450 грн.;

- Державне мито за реєстрацію інформаційного агентства (Постанова КМУ «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»):

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА;

- Розробка документів для проведення державної реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА;

- Представництво інтересів та подання документів для реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА до Міністерства юстиції України;

- Отримання Свідоцтва про реєстрацію ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА

- Виготовлення печатки ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.