РЕЄСТРАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

  ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – це установа, яка є складовою частиною системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів (ЗУ «Про позашкільну освіту»).

  Позашкільний навчальний заклад може бути з наступним статусом:

- державний;

- комунальний;

- приватний.

  Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі: центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту (ст. 12 ЗУ «Про позашкільну освіту»).

  Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути:

- центральні та місцеві органи виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- підприємства, установи, організації України та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;

- громадяни України.

   Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів (ст. 15 ЗУ «Про позашкільну освіту»).

 

Для замовлення послуги реєстрації ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Відомості про наявність навчально-методичної та матеріально-технічної бази Позашкільного навчального закладу;

2) Відомості про педагогічні кадри Позашкільного навчального закладу;

3) Дозвіл від Санітарно-епідеміологічної служби про дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів;

4) Рішення відповідного органу державної влади (залежно від виду позашкільного навчального закладу) про створення Позашкільного навчального закладу;

5) Відомості про засновника позашкільного навчального закладу:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

- Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника-юридичної особи;

- Копія Статуту засновника-юридичної особи;

- Копія Довідки з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника-юридичної особи;

- Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника-юридичної особи;

- Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  - оригінал дійсний на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

 

Строки реєстрації:

   Базові строки – 1-3 місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

  - за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

- Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 40 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- Погодження Статуту ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з відповідним органом державної влади (залежно від типу ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ);

- Реєстрація ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного району Головного управління юстиції у м. Києві (області);

- Реєстрація ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

- Подання відомостей про реєстрацію ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ в ДПІ відповідного району Головного управління Міністерства доходів і зборів м. Києва (області);

- Виготовлення печатки ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Отримання дозволу від Санітарно-епідеміологічної служби про дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів;

- Отримання рішення відповідного органу державної влади (залежно від виду позашкільного навчального закладу) про створення Позашкільного навчального закладу та узгодження Статуту

- Включення ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ до Державного реєстру навчально-виховних закладів.

- Підтвердження відомостей про юридичну особу;

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.