ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТАТУС може отримати лише Громадське обєднання зі статусом юридичної особи. (ст. 7 ЗУ «Про громадські об'єднання» ).

Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус. (ст. 19 «Про громадські об'єднання»).

Відокремлені підрозділи Громадського об'єднання не є юридичними особами (ст. 13 «Про громадські об'єднання»).

Підтвердження всеукраїнського статусу Громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними.

 

Для замовлення послуги ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;

2) Копія Статуту Громадського обєднання зі статусом юридичної особи;

3) Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) Громадського обєднання зі статусом юридичної особи;

4) Відомості про склад керівництва центральних статутних органів Громадського обєднання зі статусом юридичної особи (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку);

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Громадського обєднання зі статусом юридичної особи (гарантійний лист власника приміщення, Договір купівлі-продажу приміщення, Договір оренди приміщення тощо).

6) Відомості про відокремлені підрозділи Громадського обєднання зі статусом юридичної особи (із зазначенням назви та місцезнаходження відокремленого підрозділу, прізвища, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційного номеру облікової картки платника податку та місцезнаходження реєстраційної справи Громадського об'єднання);

7) Відомості про засновників Громадського обєднання зі статусом юридичної особи:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

- Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

- Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв'язку засновника.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

- Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв'язку засновника.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

- Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника - юридичної особи;

- Копія Статуту засновника - юридичної особи;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника - юридичної особи;

- Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника - юридичної особи;

- Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  - оригінал дійсний на момент реєстрації;

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

1) Документ, що підтверджує акредитацію іноземної неурядової організації;

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

2) Копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;

3) Копія установчих документів іноземної неурядової організації;

4) Рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;

5) Статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність Статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);

6) Довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

- 2500 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ;

- Розробка необхідних документів для проведення процедури ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ;

- Включення відомостей про відокремлення підрозділи Громадського об’єднання до Реєстру Громадських об'єднань (за домовленістю);

- Представництво інтересів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області) для ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ.

- Отримання рішення про ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.