РЕЄСТРАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діє відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирає, призначає і замінює персонал згідно із своїм Статутом (Положенням) (ст. 7 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»).

Релігійними організаціями в Україні є: релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.

Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб. Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.

Релігійні управління і центри мають право відповідно до своїх зареєстрованих Статутів (положень) засновувати монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі своїх статутів (положень), а також створювати духовні навчальні заклади для підготовки священнослужителів і служителів інших необхідних їм релігійних спеціальностей.

Кількість засновників релігійної організації – не менше 10 осіб, які досягли 18-річного віку (ст. 10 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

Для замовлення послуги реєстрації РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Назва Релігійної організації (повна та скорочена), її вид та юридична адреса;

2) Відомості про склад керівних органів Релігійної організації (із зазначенням місцяроботи, посадитаномерівтелефонів);

3) Відомості про склад ревізійної комісії Релігійної організації (для громадян - із зазначенням місцяроботи, посадитаномерівтелефонів);

4) Відомості про засновників Релігійної організації (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків (ідентифікаційних номерів) засновників, зазначення місця роботи, посади та контактних номерів телефонів);

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Релігійної організації (гарантійний лист власника приміщення, Договір купівлі-продажу приміщення, Договір оренди приміщення тощо).

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 1-3 місяця.

 

Вартість послуги реєстрації:

-  від 4500 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

- Нотаріально засвідчені заяви від засновників – 350 гривень кожна;

- Довіреність на представництво інтересів (від засновників) – 300 гривень;

- Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 40 гривень.

- Нотаріально засвідчені копії заяв від засновників – кожна 40 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

- Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

- Представництво інтересів та реєстрація РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Реєстрація РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

- Подання відомостей про реєстрацію РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

- Представництво інтересів в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при отриманні Довідки про те, що РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ має статус неприбуткової організації;

- Виготовлення печатки РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Отримання Довідки про те, що РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ має статус неприбуткової організації;

- Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.