РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

 

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка в Україні може бути: форма, зображення, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Типи об’єктів, що патентують як Промисловий зразок:

1) Двомірні об'єкти:

- Варіанти застосування товарного знака на продукції (в етикетці, упаковці та тарі);

- Деякі види друкованих виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газети чи журналу);

- Малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.

2) Тривимірні об'єкти:

- Упаковки (коробки), пляшки, пакети, ящики і т.п.;

- Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструменту, обладнання;

- Як виріб у цілому, так і його частина.

3) Багатооб'єктні вироби:

- Комплекти або набори виробів, інтер'єр і т.п.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Термін охорони майнових прав на промисловий зразок - 15 років. Право на отримання Патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором або законом.

Згідно з українським законодавством критерієм патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок признається новим, якщо сукупність його істотних ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подачі заявки, якщо заявлений пріоритет, то до дати пріоритету.

 

Для замовлення послуги реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Найменування промислового зразка;

2) Зображення зовнішнього вигляду промислового зразка;

3) Довіреність від заявника;

4) Завірена копія пріоритетної заявки (якщо заявляється пріоритет);

5) Відомості про автора промислового зразка (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

6) Документи від заявника:

Фізична особа:

1.Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2.Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1.Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2.Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

              Базові строки – 9-12 місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

      - від 2800 грн.

 

    Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державне мито за реєстрацію Промислового зразка.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА;

- Розробка документів для проведення державної реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА;

- Представництво інтересів та подання заявки для реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА до Державної служби інтелектуальної власності України;

- Отримання Свідоцтва про реєстрацію ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

-Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.