ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’
ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

До переліку внесення змін до відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності входить:

- зміна класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- зміна адреси листування та представника;

- зміна адреси заявника;

- перехід права власності на об’єкт права інтелектуальної власності.

 

Для замовлення послуги ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія Свідоцтва про право власності на об’єкт права інтелектуальної власності або Заявка на реєстрацію права власності на об’єкт права інтелектуальної власності;

2) Перелік відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності, які потрібно внести змінити;

3) Документи від Власника/Заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

   – 1 місяць.

 

 

Вартість реєстрації:

   від 2000 гривень.

 

   Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб ) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державний збір при внесенні змін до відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності в Департаменті інтелектуальної власності.

 

У вартість послуг входить:

 

 

- Надання повної консультації стосовно документів та процедури внесення змін ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;

 - Розробка та подання документів для проведення ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;

- Представництво інтересів при внесення ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ в Департаменті інтелектуальної власності;

- Отримання оновленого документа (Свідоцтва/Патента) на ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ зі урахуванням внесених змін.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ    

 

Авторський договір це угода за якою авторабо правонаступникипередають готовийтвірпевній організації для використання або автор бере на себе обов’язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.

Сторонами авторського договору є автор або його правонаступники та користувач.

Предметом авторського договору є майнові права, які автор або його правонаступник передає користувачеві. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХII від 23 грудня 1993 року встановлює, що предметом авторського договору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору. Об’єктом авторського договору є сам твір, який передається користувачу, тому що авторські права безпосередньо пов’язані з твором науки, літератури і мистецтва. Тому авторський договір має містити як види прав, які передаються за договором, так і опис твору, по відношенню до якого вони передаються.

 Важливим елементом авторського договору є строк його дії. Законодавство встановлює, що строк дії договору визначається сторонами самостійно. Строк дії авторського договору не може перевищувати строк його правової охорони (протягом життя автора і 70 років після його смерті). Авторський договір може передбачати і умови дострокового припинення договору.

 

Для замовлення послуги  РОЗРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ  Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Примірник твору у матеріальній формі;

2) Документи від автора та користувача:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки розробки:

               – 2-5 робочих дні.

 

Строки реєстрації:

              Базові строки – 2 місяці.

 

 

Вартість послуги розробки:

      - 1500 грн.

 

 

Вартість послуги реєстрації:

      - 1500 грн.

 

          Додатково сплачується :

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державний збір за реєстрацію Авторського договору в Департаменті інтелектуальної власності становить: для фізичних осіб – 72,25 грн. та для юридичних осіб – 195,50 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

Надання повної консультації стосовно розробки АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

Розробка АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ, у відповідності до Вимог чинного законодавства (у разі необхідності);

Надання повної консультації стосовно документів та процедури реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ(у разі необхідності);

Розробка та подання документів для проведення державної реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ;

Представництво інтересів при реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ в Департаменті інтелектуальної власності;

Отримання зареєстрованого АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

 

 

               РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

 

    Ліцензійний договір - це договір за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного Кодексу України та іншого законодавства.

      Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

У Ліцензійному договорі визначаються:

вид ліцензії;

сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та термін, на які надаються права, тощо);

розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

       Предметом ліцензійного договору є відповідні права на ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності.

       Ліцензійний договір на торговельну марку передбачає такі види ліцензій, які закріплені на законодавчому рівні:

      - Одинична ліцензія - видається лише одному  та виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, яка обмежена цієюліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього  об’єкту в даній сфері;

     - Виключна ліцензія -видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в даній сфері;

    - Невиключна ліцензія - не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

 

Для замовлення послуги РОЗРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

  

Перелік документів:

 

1)   Копія Свідоцтва про право власності на об’єкт інтелектуальної власності;

2)  Відомості, що містяться в базі реєстрації об’єкта інтелектуальної власності, у разі зміни відомостей надати повний перелік цих змін.

3)  Документи від ліцензіата:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин) 

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи). 

 

 

Строки розробки:              

      -       2-4 – робочих днів.

 

 

Строки реєстрації:    

      -   2 – місяці

  

Вартість розробки:        

      -   1500 гривень.

 

Вартість реєстрації:

      -   1500 гривень.

 

 

Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб ) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державний збір при його реєстрації в Департаменті інтелектуальної власності становить - 400 гривень.

 

У вартість послуг входить:

 

- Надання повної консультації стосовно розробки ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

- Розробка ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ, у відповідності до Вимог чинного законодавства (у разі необхідності);

- Надання повної консультації стосовно документів та процедури реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

- Розробка та подання документів для проведення державної реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ;

- Представництво інтересів при реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ в Департаменті інтелектуальної власності;

- Отримання зареєстрованого ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

 Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

 Доставка документів в офіс Клієнта.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ

 

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ - дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником безпосередньо до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків.

Гаазька система патентування промислових зразків дає для їх власників можливість отримати для свого зразка охорону в декількох країнах за допомогою подачі до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності однієї заявки на одній мові та за умови сплати єдиного переліку мит в одній валюті (швейцарські франки). Гаазька система патентування істотно спрощує також і подальші дії з промисловим зразком, оскільки існує можливість запису значних змін або продовження депонування за допомогою простого єдиного процедурного кроку в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

 

Для замовлення послуги МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1) Найменування промислового зразка;

2) Зображення зовнішнього вигляду промислового зразка;

3) Довіреність від заявника;

4) Завірена копія пріоритетної заявки (якщо заявляється пріоритет)

5) Відомості про автора промислового зразка (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

6) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки патентування:

               Базові строки –12-24 місяці.

 

Вартість послуги патентування:

    - от 4500 грн.

 

    Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державне мито за реєстрацію Промислового зразка (за Гаазькою угодою).

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ;

- Розробка документів для проведення МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ;

- Представництво інтересів та подання заявки для МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

- Безпосереднє отримання Свідоцтва про реєстрацію ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА (ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ).

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ

 

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ – це система патентування, яка діє на підставі Договору про патентну кооперацію (РСТ) та передбачає спрощену процедуру патентування, оскільки заявник подає лише одну заявку із вказаними країнами (які підписали Договір про патентну кооперацію (РСТ), які його цікавлять, а також ця система включає Міжнародний пошук і Міжнародну попередню експертизу, що дозволяє більш виважено підійти до вибору країн і до попереднього визначення всіх недоліків технічного рішення.

 

Для замовлення послуги МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Короткий опис винаходу (для того, щоб експерт зрозумів суть технічної розробки);

2) Відомості про автора винаходу/корисної моделі (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

3) Копія національної заявки, яка подавалась для патентування винаходу/корисної моделі.

4) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки патентування:

         Базові строки –12-24 місяці.

 

 

Вартість послуги патентування:

     - від 5000 грн.

 

    Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державне мито за Міжнародне патентування винаходу/корисної моделі .

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ;

- Розробка документів для проведення МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ;

- Подання заявки для отримання патенту на винахід/корисну модель на території України (національна заявка) – в разі необхідності;

- Представництво інтересів та подання заявки для МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ до Державної служби інтелектуальної власності України;

- Отримання Звіту про міжнародний патентний пошук;

- Подача заявок на отримання патенту на винахід/корисну модель в зазначену Замовником країну.

- Отримання Патенту на винахід/корисну модель в зазначеній Замовником країні.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Подання заявки для отримання патенту на винахід/корисну модель на території України (національна заявка)

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.