РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 

    Торгова марка - це позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб. (ЗУ «Про охорону прав на знаки для послуг і товарів»). Торгову марку розміщають на виробляємій продукції або застосовують її в якості позначення послуг фірм, підприємств та організацій сфери обслуговування, чия діяльність полягає не у випуску продукції, а в наданні послуг, як населенню так і підприємствам. Щоб торгова марка виконувала свої функції, вона повинна бути оригінальною і виразною.

    Умовно торгові марки можна поділити на:

- словесні - слова (часто оригінальні), назви, поєднання букв; 

- образотворчі - позначення у вигляді малюнків, орнаментів, фігур;

- об'ємні - оригінальні види упаковок, флакони, пляшки і т.п.;

- комбіновані - марки поєднують елементи вищевказаних: це може бути, наприклад, позначення, що включає слово і малюнок, пляшка з етикеткою, і т. д.;

- звукові - музичні позивні, звук працюючого мотора двигуна та інші.

Для того щоб розмежувати Торгові марки та визначити сферу їх розповсюдження була розроблена умовна градація, яка уніфікована у Міжнародному класифікаторі товарів і послуг (МКТП) редакція 10, який на сьогодні містить 45 класів:

- з 1 класу по 34 клас - це всі сфери діяльності, які займаються виробництвом продукції (товарів);

- з 35 класу по 45 клас - це всі сфери діяльності, які займаються наданням послуг.

       Засновниками Торгової марки можуть бути:

- громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

- юридичні особи України та іноземні юридичні особи.

     Свідоцтво на знак для послуг і товарів - офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подачі заяви і продовжується по клопотанню, поданому його власником впродовж останнього року дії свідоцтва, кожного разу на 10 років. Кількість продовжень не обмежується.

Для замовлення послуги РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1) 5 примірників зображень торгової марки (для кольорових позначень - 10 примірників) розміром – 8x8 см у форматі jpeg;

2) Опис переліку послуг або продукту (товару) під який реєструється торгова марка;

3) Опис знаку для товарів та послуг (торгової марки);

4) Перелік класів, відповідно Міжнародному класифікаторі товарів і послуг (МКТП) редакція 10;

5) Надати інформацію про колір (комбінацію кольорів), в яких виконана Торгова марка;

6) Документи від заявника:

Фізична особа:

Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

Нерезидент України (іноземний громадянин)

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

Резидент України

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Стандартні строки – 12-18 місяців.

Прискорені строки: – 6-8 місяців та 3-5 місяців (відмінність у розмірі державного мита).

 

Вартість послуги реєстрації:

- від 1500 грн. (в залежності від складності Торгової марки, кількості класів та наявності додаткових послуг).

 

 Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Офіційний запит - пошук на визначення вже зареєстрованих тотожних або схожих Торгових марок – вартість залежить від складності та виду торгової марки, а також кількості класів;

- Державне мито за реєстрацію Торгової марки;

- Державне мито за реєстрацію Торгової марки в колорі;

- Державне мито за бланк Свідоцтва на знак для товарів та послуг (про реєстрацію Торгової марки);

- Державне мито за видачу Свідоцтва на знак для товарів та послуг (про реєстрацію Торгової марки).

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

- Надання повної консультації стосовно документів та процедури реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ;

- Розробка та подання офіційного запиту - пошук на визначення вже зареєстрованих тотожних або схожих Торгових марок;

 - Розробка та подання документів для проведення державної реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ;

- Представництво інтересів при реєстрації ТОРГОВОЇ МАРКИ до Державної служби інтелектуальної власності України;

- Представництво інтересів при проведені формальноїтакваліфікаційноїекспертизи;

- Отримання Свідоцтва на знак для товарів та послуг (про реєстрацію Торгової марки).

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Проведення патентного пошуку;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.