РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації змін до юридичної особи, а саме:

- Зміна відомостей про юридичну особу – процедура зміни відомостей про учасників/засновників, кінцевих вигодоодержувачів, керівника (зміна прізвища, адреси реєстрації, паспортних даних) та контактні дані юридичної особи до її Статутних документів даної юридичної особи, з внесенням цих відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна керівника юридичної особи – це процедура зміни першої посадової особи юридичної особи, яка полягає не лише в виданні наказу про звільнення діючого керівника та наказу про призначення нового, а і у внесенні відомостей про нового керівника юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна місцезнаходження юридичної особи в межах району – це зміна юридичної адреси юридичної особи без переведення його в інший район, місто та/або область, яка полягає у зміні адреси та обов’язковою зміною усіх основних реквізитів, включаючи банківських;

- Зміна місцезнаходження (юридичної адреси) юридичної особи з переходом в інший район, місто та/або область – зміна юридичної адреси юридичної особи з переведенням її в інший район, місто та/або область, яка полягає у знятті з обліку в усіх державних органах за старою адресою та постановленні на облік в усіх державних органах за новою адресою, з обов’язковою зміною усіх реквізитів, включаючи банківських, та печатки юридичної особи;

- Зміна найменування юридичної особи – це процедура, яка пов’язана зі зміною назви юридичної особи, з внесенням зміни до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України та несе за собою зміну усіх установчих документів та печатки юридичної особи;

- Зміна основних видів економічної діяльності юридичної особи – це процедура зміни задекларованих у процесі реєстрації (внесені до Єдиного державного реєстру) та зафіксованих у Відомостей з ЄДРПОУ (Довідці з Управління Статистики) основних видів економічної діяльності юридичної особи;

- Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи – це процедура,  яка пов’язана із збільшенням або зменшенням розміру Статутного капіталу юридичної особи з подальшим розподілом часток між її засновниками/учасниками та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна складу учасників/засновників юридичної  особи – процедура зміни складу учасників/засновників, кінцевих вигоодержувачів, з перерозподілом їх часток у Статутному капіталі юридичної особи, за рахунок або входу нового учасника/засновника, або виходу/виключення зі складу учасників/засновників одного чи декількох учасників/засновників юридичної особи;

- Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи – це процедура виключення учасника/засновника (кінцевих вигоодержувачів) зі складу учасників/засновників (кінцевих вигоодержувачів) юридичної особи, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, які визначені законом та/або Статутом Товариства з наступним викупом та/або перерозподілом часток у Статутному капіталі юридичної особи.

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.