Перехід Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного Статуту

Written by Наташа on . Posted in Регистрация изменений к юридическому лицу

РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ

 

Модельний статут – це шаблонний та універсальний установчий документ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, який розроблений Кабінетом Міністрів України та затверджений їх Постановою № 1182 від 16 листопада 2011 року.

Перехід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ на діяльність на підставі модельного статуту – це перехід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту за рішенням учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ відповідно до п. 17 ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Для замовлення послуги реєстрації переходу Товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту Вам необхідно надати такий перелік документів.

 

                Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал діючої редакцію Статуту;

3) Номер останнього протоколу загальних зборів учасників.

 

Сроки реєстрації:

- 1-3 робочих дня.

 

Вартість послуги реєстрації:

 - 800 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури переходу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ на діяльність на підставі модельного статуту.

- Розробка установчих документів для проведення реєстрації переходу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ на діяльність на діяльність модельного статуту.

- Реєстрація переходу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ на діяльність на підставі модельного статуту у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області).

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

Реєстрація змін до юридичної особи

Written by Наташа on . Posted in Регистрация изменений к юридическому лицу

                   РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації змін до юридичної особи, а саме:

- Зміна відомостей про юридичну особу – процедура зміни відомостей про учасників/засновників, кінцевих вигодоодержувачів, керівника (зміна прізвища, адреси реєстрації, паспортних даних) та контактні дані юридичної особи до її Статутних документів даної юридичної особи, з внесенням цих відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна керівника юридичної особи – це процедура зміни першої посадової особи юридичної особи, яка полягає не лише в виданні наказу про звільнення діючого керівника та наказу про призначення нового, а і у внесенні відомостей про нового керівника юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна місцезнаходження юридичної особи в межах району – це зміна юридичної адреси юридичної особи без переведення його в інший район, місто та/або область, яка полягає у зміні адреси та обов’язковою зміною усіх основних реквізитів, включаючи банківських;

- Зміна місцезнаходження (юридичної адреси) юридичної особи з переходом в інший район, місто та/або область – зміна юридичної адреси юридичної особи з переведенням її в інший район, місто та/або область, яка полягає у знятті з обліку в усіх державних органах за старою адресою та постановленні на облік в усіх державних органах за новою адресою, з обов’язковою зміною усіх реквізитів, включаючи банківських, та печатки юридичної особи;

- Зміна найменування юридичної особи – це процедура, яка пов’язана зі зміною назви юридичної особи, з внесенням зміни до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України та несе за собою зміну усіх установчих документів та печатки юридичної особи;

- Зміна основних видів економічної діяльності юридичної особи – це процедура зміни задекларованих у процесі реєстрації (внесені до Єдиного державного реєстру) та зафіксованих у Відомостей з ЄДРПОУ (Довідці з Управління Статистики) основних видів економічної діяльності юридичної особи;

- Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи – це процедура,  яка пов’язана із збільшенням або зменшенням розміру Статутного капіталу юридичної особи з подальшим розподілом часток між її засновниками/учасниками та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

- Зміна складу учасників/засновників юридичної  особи – процедура зміни складу учасників/засновників, кінцевих вигоодержувачів, з перерозподілом їх часток у Статутному капіталі юридичної особи, за рахунок або входу нового учасника/засновника, або виходу/виключення зі складу учасників/засновників одного чи декількох учасників/засновників юридичної особи;

- Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи – це процедура виключення учасника/засновника (кінцевих вигоодержувачів) зі складу учасників/засновників (кінцевих вигоодержувачів) юридичної особи, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, які визначені законом та/або Статутом Товариства з наступним викупом та/або перерозподілом часток у Статутному капіталі юридичної особи.

 

Зміна складу учасників/засновників юридичної особи

Written by Наташа on . Posted in Регистрация изменений к юридическому лицу

     РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ/ЗАСНОВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Зміна складу учасників/засновників (кінцевих вигодоодержувачів) юридичної особи – процедура зміни складу учасників/засновників (кінцевих вигодоодержувачів), з перерозподілом їх часток у Статутному капіталі юридичної особи, за рахунок або входу нового учасника/засновника, або виходу/виключення зі складу учасників/засновників одного чи декількох учасників/засновників юридичної особи.

Зміна учасників/засновників юридичної особи відбувається на підставі:

- рішення про вихід юридичної особи із складу учасників/засновників;

- заяви фізичної особи про вихід із складу учасників/засновників;

- заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі Товариства;

- рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення учасника/засновника із -складу учасників/засновників юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

 

Для замовлення послуги реєстрації зміни складу учасників/засновників юридичної особи Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з управління статистики);

3) Оригінал діючого Статуту;

4) Копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків старих та/або нових учасників/засновників (для фізичних осіб – резидентів України);

5) Нотаріально засвідчений переклад паспортів та копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків старих та/або нових учасників/засновників (для фізичних осіб – нерезидентів України);

6) Копія свідоцтва про державну реєстрацію/виписки з ЄДР, Відомостей з Управління Статистики та Витяг з ЄДР старих та/або нових учасників/засновників (для юридичних осіб – резидентів України);

7) Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів старих та/або нових учасників/засновників (для юридичних осіб – нерезидентів України):

- Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

- Рішення іноземної юридичної особи про продаж/купівлю корпоративних прав;

- Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

8) Номер останнього протоколу загальних зборів учасників.

 

Строки перереєстрації:

  - 3– 5 робочих дні.

 

Вартість послуги перереєстрації:

- від 2000 грн. в залежності від складу учасників/засновників.                                                                                                 

Додатково сплачуються:

- Нотаріально засвідчений Статут нової редакції – 350 гривень (до 2-х учасників/засновників);

- Нотаріально засвідчена заява про передачу частки в Статутному капіталі – 350 гривень або

- Нотаріально засвідчений Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у Статутному капіталі) – від 1500 гривень;

- Нотаріально засвідчена копія заяви про передачу частки в Статутному капіталі – 50 гривень;

- Державне мито за проведення реєстраційних дій - 410 гривень.

 

  У вартість послуги входить:

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури зміни складу учасників/засновників юридичної особи;

- Розробка установчих документів для проведення реєстрації зміни складу учасників/засновників юридичної особи;

- Реєстрація зміни складу учасників/засновників юридичної особи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Подання відомостей щодо зміни складу учасників/засновників юридичної особи до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області).

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи

Written by Наташа on . Posted in Регистрация изменений к юридическому лицу

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

Статутний капітал юридичної особи – це сукупність внесків засновників/учасників юридичної особи, призначених для забезпечення господарської діяльності, створеної за їх участю юридичної особи.

Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи – це процедура,  яка пов’язана із збільшенням або зменшенням розміру Статутного капіталу юридичної особи з подальшим розподілом часток між її засновниками/учасниками та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України.

Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи може відбуватися у двох формах:

- шляхом збільшення розміру Статутного капіталу юридичної особи;

- шляхом зменшення розміру Статутного капіталу юридичної особи.

 

Для замовлення послуги реєстрації зміни розміру Статутного капіталу юридичної особи Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

1) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

3) Оригінал діючої редакції Статуту;

4) Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

5) Копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) Директора та бухгалтера.

 

Строки перереєстрації:

- 3– 5 робочих дні.

 

Вартість послуги перереєстрації:

- від 2200 грн. в залежності від виду зміни розміру Статутного капіталу.                                                                                                 

Додатково сплачуються:

 - Нотаріально засвідчений Статут нової редакції (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників/засновників);

- Державне мито за проведення реєстраційних дій - 410 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури зміни розміру Статутного капіталу юридичної особи;

- Розробка установчих документів для проведення реєстрації зміни розміру Статутного капіталу юридичної особи;

- Реєстрація зміни розміру Статутного капіталу юридичної особи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Подання відомостей щодо зміни розміру Статутного капіталу юридичної особи до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області).

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи

Written by Наташа on . Posted in Регистрация изменений к юридическому лицу

РЕЄСТРАЦІЯ ПРИМУСОВОГО ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ/ЗАСНОВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи – це процедура виключення учасника/засновника (кінцевих вигоодержувачів) зі складу учасників/засновників юридичної особи, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, які визначені законом та/або Статутом Товариства з наступним викупом та/або перерозподілом часток у Статутному капіталі юридичної особи.

Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи відбувається на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками від загальної кількості голосів учасників товариства, при цьому цей учасник (його представник), якого виключають зі складу учасників/засновників юридичної особи у голосуванні участі не бере. (ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства»).

 

Для замовлення послуги реєстрації примусового виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

3) Оригінал діючої редакції Статуту;

4) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР та Відомостей з Управління Статистики учасника/засновника (для юридичних осіб);

5) Витяг з ЄДР учасника/засновника (для юридичних осіб);

6) Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

7) Копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків (ідентифікаційного номер) Директора та бухгалтера.

 

Строки перереєстрації:

- 3 – 5 робочих дні.             

- 2–3 месяця – доказовий період систематичного не виконання або неналежного виконання обов’язків учасником/засновником (у разі необхідності).

 

Вартість послуги перереєстрації:

- 5000 грн.                                                                                                 

 

Додатково сплачуються:

 - Нотаріально засвідчений Статут нової редакції (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників/засновників);

- Державне мито за проведення реєстраційних дій - 410 гривень.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури примусового виключення учасників/засновників юридичної особи;

- Розробка установчих документів для проведення реєстрації примусового виключення учасників/засновників юридичної особи;

- Реєстрація примусового виключення учасників/засновників юридичної особи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

- Подання відомостей щодо примусового виключення учасників/засновників юридичної особи до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області).

 

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.