РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ТОВАРИСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ

 Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації найпопулярніших видів підприємств та товариств, а також фізичної особи-підприємця.

Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) – це товариство, що має Статутний капітал, розділений на частки відповідно до внесків його учасників, розмір якого визначається учасниками в установчих документах (Статуті Товариства). Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки в межах вартості внесених ними внесків (ст. 50 ЗУ «Про господарські товариства»);

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТДВ) – це товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений установчими документами Товариства. Учасники такого Товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах. (ст. 65 ЗУ «Про господарські товариства»);

 КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (КТ) – це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені Товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності Товариства (ст. 75 ЗУ «Про господарські товариства»);

 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ПТ) – це Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть  солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства усім своїм майном. (ст. 66 ЗУ «Про господарські товариства»).

Підприємства:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ПП) – це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи (ст. 113 Господарського кодексу України);

 ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО – це підприємство, створене в якості юридичної особи іншим підприємством (засновником) шляхом передачі йому частини свого майна у повне господарське розпорядження. Засновник Дочірнього підприємства затверджує Статут підприємства, призначає його керівника і здійснює щодо Дочірнього підприємства інші права власника, передбачені Статутом Підприємства та законодавством України.

 Фізична особа-підприємець (ФОП) – це фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю та зареєстрована, як фізична особа-підприємець у встановленому законом порядку.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.