РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ТА КОНТРАКТІВ

     Договір - документ, що встановлює обов'язки та відповідальність сторін, що виникають у певній сфері цивільно-правових, фінансово-господарських або майнових відносинах між юридичними особами, громадянами, державними і комерційними організаціями. У той же час, договір є невід'ємною складовою будь-якої угоди, і від того, наскільки справедливо, грамотно і сумлінно він складений, залежить успіх реалізації комерційних планів будь-якого підприємства.

   Договір завжди є головним інструментом у врегулюванні взаємовідносин юридичних і фізичних осіб. Під час укладання угоди юристи, які є представниками інтересів своїх клієнтів, перевіряють зміст договору і виявляють можливі недоліки та ризики, що можуть вимагати внести нові пункти, корективи і додаткові угоди. Будь-яка деталь може зіграти вирішальну роль при виникненні спірних ситуацій і взаємних претензій.

   Обумовлені українським законодавством вимоги до договорів досить жорсткі. Тому елементарна помилка в тексті при оформленні договору може зробити його нікчемним з юридичної точки зору. А це автоматично тягне за собою недійсність договору в очах судової системи, оскільки нікчемність контракту - це юридична норма, фактично означає, що не було самого факту його укладення. Отже, будь-який суд визнає правою ту сторону, яка не виконала зобов'язання, які були обумовлені при складанні контракту.

    Існує величезна кількість будь-яких видів документів, складання кожного окремого виду документа має свої правила та особливості. Крім цього, складання договорів, угод і актів - вимагає наявність у людини, яка їх складає вагомих знань, в першу чергу в галузі цивільного та господарського права, а також юридичної практики з цих відносин, які будуть регулюватися кожним таким документом.

   Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» має вагомий досвід складання договорів, врегулювання суперечок при укладанні контрактів і надає такий перелік послуг, що підвищує ефективність договірної роботи:

1) допомогу при виборі оптимальної форми реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності та мінімізації оподаткування при здійсненні угоди;

2) експертизу та підготовку проектів усіх типів господарських договорів;

3) складання та підготовку будь-яких господарських договорів (включаючи зовнішньоекономічні контракти);

4) участь у переговорах щодо укладення договорів різних видів;

5) аудит договірного процесу, експертизу господарських договорів на відповідність нормам права;

6) врегулювання суперечок при укладанні договору.

 

Строки розробки:

 - 1 – 3 робочих дні.

 

Вартість послуги:

 - від 500 грн. в залежності від складності та кількості.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку;

- Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

- Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.