РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

 

    Ліцензійний договір - це договір за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного Кодексу України та іншого законодавства.

      Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

У Ліцензійному договорі визначаються:

вид ліцензії;

сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та термін, на які надаються права, тощо);

розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

       Предметом ліцензійного договору є відповідні права на ви­користання об'єкта права інтелектуальної власності.

       Ліцензійний договір на торговельну марку передбачає такі види ліцензій, які закріплені на законодавчому рівні:

      - Одинична ліцензія - видається лише одному  та виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, яка обмежена цієюліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього  об’єкту в даній сфері;

     - Виключна ліцензія -видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в даній сфері;

    - Невиключна ліцензія - не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

 

Для замовлення послуги РОЗРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

  

Перелік документів:

 

1)   Копія Свідоцтва про право власності на об’єкт інтелектуальної власності;

2)  Відомості, що містяться в базі реєстрації об’єкта інтелектуальної власності, у разі зміни відомостей надати повний перелік цих змін.

3)  Документи від ліцензіата:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин) 

- Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

- Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

- Копія Виписки з ЄДР;

- Копія Статуту;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

- Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

- Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи). 

 

 

Строки розробки:              

      -       2-4 – робочих днів.

 

 

Строки реєстрації:    

      -   2 – місяці

  

Вартість розробки:        

      -   1500 гривень.

 

Вартість реєстрації:

      -   1500 гривень.

 

 

Додатково сплачується:

- Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб ) – 300 гривень;

- Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

- Державний збір при його реєстрації в Департаменті інтелектуальної власності становить - 400 гривень.

 

У вартість послуг входить:

 

- Надання повної консультації стосовно розробки ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

- Розробка ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ, у відповідності до Вимог чинного законодавства (у разі необхідності);

- Надання повної консультації стосовно документів та процедури реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

- Розробка та подання документів для проведення державної реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ;

- Представництво інтересів при реєстрації ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ в Департаменті інтелектуальної власності;

- Отримання зареєстрованого ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

 Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

 Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.