РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ)

 

Серійне виробництво будь-якої продукції на території України повинно здійснюватись у відповідності до чинних нормативних документів - ГОСТ та/або ДСТУ, або на підставі Технічних умов (ТУ), розроблених самим виробником продукції або на замовлення виробника, та за бажанням виробника зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Розробка та реєстрація Технічних умов (ТУ) є доцільною коли продукція являється унікальною та/або інноваційною на ринку та виробничий процес по виготовленню даної продукції не контролюється існуючими державними міжгалузевими стандартами.

Можливість внесення змін до Технічних умов (ТУ) дозволяє виробнику оперативно реагувати на зміни вимог ринку до споживчих якостей його продукції чи вносити зміни в технологічний процес виробництва, враховуючи нововведення та інновації.

Технічні умови (ТУ) повинні бути розроблені відповідно до ДСТУ 1.3:2004 та включати в себе посилання на діючі в даний час нормативні документи (ГОСТ, ДСТУ, СНиП і т.д.).

Перед реєстрацією, проект ТУ проходить узгодження в профільних державних органах і установах на відповідність його розділів вимогам чинного законодавства України, перелік яких залежить від сфери застосування продукції та складності технологічного процесу виробництва. Процедуру державної реєстрації Технічних умов (ТУ) проводить уповноважений орган ДП Укрметртестстандарт (ТУ) в Україні.

Термін дії Технічних умов (ТУ) – 10 років з можливістю продовження реєстрації на новий термін. При цьому не рідше одного разу в 5 років проводиться обов’язкова перевірка Технічних умов (ТУ) на відповідність чинному законодавству. 

 

Для замовлення послуги отримання РОЗРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ)     Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів для розробки ТУ:

 

 

1) Код ЄДРПОУ виробника;

2) ПІБ керівника, розробника;

3) Назва, зовнішній вигляд виробу, перелік модифікацій;

4) Технічний опис технологічного процесу;

5) Таблиця технічних параметрів;

6) Перелік комплектуючих виробів;

7) Порядок і умови пред’явлення та приймання продукції органами технічного контролю підприємства-виробника;

8) Методи і засоби контролю випробувань;

9) Способи упаковки та пакувальний матеріал, перелік документів, що вкладаються в упаковку;

10) Транспортування (види транспорту і транспортного засобу, параметри транспортування);

11) Умови зберігання;

12) Умови експлуатації;

13) Терміни гарантії.

 

Строки розробки:

Базові строки – від 30 робочих днів.

 

Вартість послуги:

- від 8000 грн. 

 

 

Перелік документів для реєстрації ТУ:

 

 

1) Технічні умови (зміни до ТУ) в 2-х прим. (Оригінал та копія).

2) Супровідний лист (на бланку підприємства).

3) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або документ, який підтверджує, що підприємство не є платником податку.

4) Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ.

5) Копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження передбачено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема відповідних підписів у ТУ, завірених печаткою органу).

6) Каталожна карта продукції в 2-х прим.

7) Копія контракту (ліцензії) на використання ТУ іноземними фірмами.

 

Строки реєстрації:

Базові строки –  від 30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

- від 6000 грн. 

 

    Додатково сплачується:

Державне мито за реєстрацію ТУ.

 

У вартість послуги входить:

  

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ТЕХНІЧНИХ УМОВ(ТУ);

- Узгодження та розробка ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ);

- Подання документів до ДП “Укрметртестстандарт для реєстрації ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ);    

- Реєстрація ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ) в ДП Укрметртестстандарт.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.