ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

 

СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ – це документ, який підтверджує країну, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці.

Регламентується документами Законом України Про торгово-промислові палати в Україні № 671/97 від 02.12.1997 року.

 

Для замовлення послуги отримання  СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Документи, що підтверджують факт екскпорту: контракт, рахунок-фактура (інвойс);

2) Довідка про порядок виготовлення товару;

3) Перелік товарів, що виготовляються Підприємством  (Товариства);

4) Документи, що підтверджують придбання сировини та матеріалів: договори, транспортні, розрахункові, підтвердження виробника сировини (сертифікати якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товари тощо);

5) Перелік основних технологічних операцій виробництва та Технічні умови(за необхідністю);

6) Відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;

7) Експертний висновок щодо коду товару та ТН ЗЕД/УКТЗЕД;

8) Калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);

9) Ліцензія на експорт товару (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту/експорту);

10) Оригінал лісового квитка ( обов'язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо).

 

Сроки отримання:

Базові строки – від 1 до 10 днів в залежності від товару та країни.

 

Вартість послуги:

- від 3000 грн. 

 

 Додатково сплачується:

Державне мито за подання заявки за видачу СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.

 

У вартість послуги входить:

  

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ;

- Аналіз документів для отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ;

- Допомога в проведенні експертизи для отримання експертного висновку щодо коду товару та ТН ЗЕД/УКТ ЗЕД;

- Представництво інтересів та подання документів до Торгово-промислової палати України;

- Отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Проведення експертизи продукції (товару), яка проводиться в лабораторії;

- Отримання ліцензії на експорт товару;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

- Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.