ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Рішення судових, несудових та інших юрисдикційних органів, що стоять на захисті майнових і особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб і держави, є обов'язковими і підлягають виконанню на всій території України. 

Виконавче провадження є завершальною стадією правоохоронної діяльності по захисту порушених або оскаржувальних прав та інтересів, коли відбувається практична реалізація (виконання) судового акту або акту іншого уповноваженого органу, тобто відбувається реальний захист і відновлення суб'єктивних прав і інтересів, що охороняються законом.

Законом України "Про виконавче виробництво" від 21 квітня 1999 року № 606-Х1У передбачене, що примусове виконання рішень в нашій державі покладається на Державну виконавчу службу, що входить в систему Міністерства юстиції України.

Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу", примусове виконання рішень проводять державні виконавці районних, міських (міст обласного значення), районних в містах відділів державної виконавчої служби.

Закон визначає перелік рішень, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою:

·  рішення, визначення, ухвали, вироки судів (накази господарських судів);

·  рішення Конституційного Суду;

·  виконавчі написи нотаріусів;

·  не сплачені в строк платіжні вимоги, що акцептуються платником;

·  рішення третейських судів, комісій по трудових суперечках; 

·  рішення Антимонопольного комітету і його територіальних відділень;

·  ухвали державних виконавців про накладення штрафу;

·  рішення інших державних і недержавних органів. 

 

Засобами примусового виконання рішень є:    

·  звернення стягнення на майно, заробітну платню, доходи, пенсію, стипендію боржника;

·  вилучення у боржника і передача стягувачу певних вказаних в рішенні предметів; 

·  інші заходи, передбачені законом.

 

 В Юридичній компанії «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» працюють фахівці, які мають значний стаж роботи в органах Державної виконавчої служби. Знання нормативної бази щодо виконання судових рішень та досвід спеціалістів нашої Компанії допоможуть відвернути ті негативні для Вас обставини, які можуть виникнути під час виконання державним виконавцем рішень по будь-яких категоріях справ (стягнення дебіторської заборгованості, відшкодування збитку, повернення боргів і необгрунтовано стягнутих податків). 

При здійсненні інтенсифікації виконання рішення суду ми не обмежуємося формальним оформленням документації та поданням скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців. Наші фахівці нададуть кваліфіковану консультацію та допоможуть розробити оптимальні схеми виконання даного рішення.

Наші можливості дозволять стягувачу одержати і реалізувати додаткові відомості про справжній майновий стан боржника, що допоможе державному виконавцю своєчасно та повно здійснити дії, пов'язані з виконанням рішення суду.

Ми безпосередньо приймаємо участь при здійсненні опису та арешту майна, при необхідності оскаржуємо акт опису та арешту майна та інші нормативні акти, винесені державними виконавцями, та зупиняємо виконавче провадження. Обов’язково ознайомлюємося з експертною оцінкою описаного майна. При неадекватності даної оцінки залучаємо незалежних експертів та спеціалістів для здійснення рецензії на неї та, при потребі, в судовому порядку ініціюємо скасування її або ж визнання її не чинною.

Крім того, при недотриманні державними виконавцями  своїх обов'язків за для захисту прав нашого клієнта, спеціалісти нашої компанії оскаржать дії державних виконавців у вищі інстанції або оскаржать їх в суді.

А також у разі, якщо рішенням суду визнана незаконним вимога податкового органу про донарахування податків, зборів, пені, співробітники нашої компанії проведуть роботу по поверненню незаконно списаних грошових коштів на розрахунковий рахунок клієнта. Якщо суд визнав право власності на нерухоме майно: квартиру, нежилі приміщення, будівлі та інше, наша компанія допоможе зареєструвати це рішення у БТІ і отримати свідоцтво про державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна.

Отже, саме у нас Ви зможете отримати юридичну допомогу на всіх стадіяхвиконавчого провадження:

·    розроблення оптимальних схем виконання рішень;

·    консультування по всім питанням, що пов'язані із виконавчим провадженням;

·    подання заяви про примусове виконання рішень;

·    правова оцінка дій державних виконавців;

·    підготовка необхідних документів;

·    представлення інтересів фізичних та юридичних осіб;

·    звернення стягнення на грошові кошти;

·    звернення стягнення на майно;

·    звернення стягнення на заробітну плату (заробіток);

·    вилучення та передачі предметів, вказаних в рішенні;

·    відібрання дитини та інші немайнові стягнення;

·    звернення на заставлене майно;

·    звернення стягнення на майно, яке знаходиться в інших осіб;

·    звільнення майна від арешту;

·    оскарження процесуальних документів та дій державного виконавця;

·    участь спеціаліста в усіх процесуальних діях, спрямованих на виконання рішення;

·    вжиття інших заходів, спрямованих на фактичне виконання рішення.

Юридична Компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» проконтролює, щоб виконавче провадження велося з дотриманням всіх встановлених в Законі термінів, а також допоможе в продовженні термінів виконавчого провадження і у відновленні пропущених термінів в тих випадках, коли це дозволено законодавчо.

 

Вартість послуги:

- від 4500 грн. 

 

У вартість послуги входить:

 

 

- Надання повної консультації з приводу документів та процедури виконавчого провадження;

- Розробка необхідних документів для початку процедури виконавчого провадження;

- Представництво інтересів в Державній виконавчій службі.

 

Перелік додаткових послуг:

 

- Підтвердження відомостей про юридичну особу;

- Отримання ідентифікаційного номеру іноземця; 

- Пошук та надання юридичної адреси;

- Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

- Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

- Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

- Реєстрація Баз персональних даних;

- Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

- Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

- Реєстрація платником єдиного податку; 

- Реєстрація Торгової марки (ТМ); 

- Отримання Ліцензії або Дозволу;

- Розробки шаблонів договірної документації; 

- Абонентське юридичне обслуговування;

- Абонентське бухгалтерське обслуговування;

- Доставка документів в офіс Клієнта.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.