Notice: Undefined variable: query_string in /home/inclusive/domains/all-inclusive.com.ua/public_html/index.php on line 129
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/inclusive/domains/all-inclusive.com.ua/public_html/templates/yoo_sync/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/inclusive/domains/all-inclusive.com.ua/public_html/includes/application.php on line 536

       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 Даний розділ розкриває інформацію стосовно проведення пошуку на наявність схожих на розроблений Вами об’єкт інтелектуальної власності:

 ПАТЕНТНИЙ ПОШУК - різновид інформаційного пошуку, здійснюваного переважно у фондах патентної документації з метою встановлення рівня правової охорони технічного рішення, меж прав власника патентного документа й умов реалізації цих прав.

 ПОШУК ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ (ІДЕНТИЧНІСТЬ) - це виявлення всіх зображень, які тотожні (ідентичні) та/або схожі з Вашим зображенням товгової марки по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію на сьогодні торгових марок в Україні та по Мадридській угоді. Виявлення хоча б однієї схожої чи тотожної торгової марки може призвести до відмови у реєстрації поданої Вами торгової марки.

Також даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації права власності на усі об’єкти інтелектуальної власності:

Торгова марка - це позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб. (ЗУ «Про охорону прав на знаки для послуг і товарів»). Торгову марку розміщають на виробляємій продукції або застосовують її в якості позначення послуг фірм, підприємств та організацій сфери обслуговування, чия діяльність полягає не у випуску продукції, а в наданні послуг, як населенню так і підприємствам.

Винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Корисна модель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

 Авторське право - це сукупність прав, які належать автору або його правонаступнику у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»).

Суміжні права - це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури, мистецтва, які охороняються авторським правом (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»)

 А також даний розділ розкриває інформацію стосовно міжнарожної реєстрації права власності на усі об’єкти інтелектуальної власності:

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ - це процедура реєстрації позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб у країнах, які є членами Мадридської угоди, а також отримання статусу торгової марки та охорони зазначеного позначення у цих країнах.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ – це система патентування, яка діє на підставі Договору про патентну кооперацію (РСТ) та передбачає спрощену процедуру патентування, оскільки заявник подає лише одну заявку із вказаними країнами (які підписали Договір про патентну кооперацію (РСТ), які його цікавлять, а також ця система включає Міжнародний пошук і Міжнародну попередню експертизу, що дозволяє більш виважено підійти до вибору країн і до попереднього визначення всіх недоліків технічного рішення.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ - дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником безпосередньо до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності

 Крім того, даний розділ містить інформацію щодо:

-      Розробка та реєстрація Авторського договору;

-      Розробка та реєстрація Ліцензійного договору;

-      Реєстрація змін до відомостей про Об'єкт інтелектуальної власності.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.