Юридичний супровід операцій з земельними ділянками

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 

Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» має значний досвід роботи з клієнтами в галузі земельних відносин. Цей напрямок включає супровід будь-яких правочинів з земельними ділянками (придбання, оренда, дарування та т. п.) юридичними та фізичними особами.

Послуги компанії включають: 

1. Консультації з питань земельного права, у тому числі з питань правомірного володіння земельними ділянками, паювання, цільового використання землі;

2.  Консультації в сфері землекористування, викупу земельних ділянок  для суспільних потреб та/або у зв’язку із суспільною необхідністю;

3. Консультування та підготовку необхідних документів щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування при зміні цільового призначення земельних ділянок;

4. Консультування в сфері орендних правовідносин,  підготовку та супроводження укладення договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. і майна, що перебуває у державній та комунальній власності), правову допомогу при отриманні в оренду цілісних майнових комплексів;

5. Надання юридичної допомоги з питань купівлі-продажу (відчуження) земельних ділянок;

6. Надання юридичної допомоги з питань відведення земельних ділянок, оформлення різних форм заяв, клопотань, договорів постійного користування (оренди) земельних ділянок;

7. Підготовку та супроводження виконання договорів, якими передбачено перехід прав власності на земельну ділянку (купівля-продаж, міна, дарування,  довічне утримання тощо); 

8. Сприяння у підготовці землевпорядної документації;

9. Сприяння у проведенні експертної грошової оцінки землі;

10. Підготовку документів для приватизації землі;

11. Підготовку документів для висновку договорів оренди землі;

12. Надання правової допомоги з питань підготовки та коректного оформлення документів;

13. Правовий супровід укладення договорів оренди та купівлі-продажу земельних ділянок;

14. Правову експертизу правовстановлюючих документів на земельні ділянки;

15. Юридичний супровід процесу оформлення права власності, оренди, постійного користування на земельні ділянки;

16.  Правовий супровід переоформлення права постійного користування на право оренди або право власності;

17. Допомогу у виготовленні проектної документації із залученням спеціалізованих організацій;

18.  Правовий супровід узаконення земельних ділянок;

19.  Представництво інтересів клієнта в органах влади з питань реалізації прав на землю, у відносинах із проектними та дозвільними організаціями;

20.  Юридичне супроводження вирішення спорів щодо земельних ділянок в судових органах, органах державної влади та управління;

21.  Допомогу в підготовці та аналізі документів необхідних для отримання державних актів на земельну ділянку;

22.  Допомогу в отриманні державних актів на земельну ділянку.

Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» гарантує:

·      виконання  поставленої задачі максимально швидко;

·      конфіденційність отримання інформації від Замовника;

·      індивідуальний підхід;

·      правову підтримку професійних юристів.

 

Перелік документів:


 

1) Документи від заявника

 а) Резидент України – юридична особа:

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Довідки з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

б) Резидент України – фізична особа:

– Копії паспорта, довідки про присвоєння податкового номера, інші документи, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу – заявника

в) Нерезидент України – юридична особа:

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Виписка з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи)

– Копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов’язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такого іноземного суб’єкта господарювання.

2) Оригинал или нотариально засвідчена копії державного акта на земельну ділянку.

3) Оригінал документу, що підтверджує право власності на земельну ділянку (Свідоцтво на право власності, Договір куплі-продажу, міни, дарування і т. д.) та його нотаріально засвідчена копія.

 

Строки надання послуг:

– від 1 робочого дня (в залежності від вида послуг та терміновості).

 

 

Вартість послуги отримання:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати та державне мито.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ;

– Розробка необхідних документів для ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ;

– Представництво інтересів в державних органах при ЮРИДИЧНОМУ СУПРОВОДІ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ;

– Подача необхідного пакету документів для ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ;

– Безпосередній ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОПЕРАЦІЙ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Підтвердження відомостей про юридичну особу;

– Отримання ідентифікаційного номеру іноземця;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація  платником єдиного податку;

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензії або Дозволу;

– Розробки шаблонів договірної документації;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування; 

– Доставка документів в офіс Клієнта.