Дозвіл на виконання робіт підвищенної небезпеки


ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від06.09.2005 року 2806-IV документ дозвільного характеру – це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – довготривалий період використання під час виробничого процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з урахуванням їх експлуатаційних характеристик (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”).

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки — це документ, який видається Державною службою України з питань праці або його територіальними органами будівельній організації, діяльність якої пов’язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки та експлуатації об’єктів, машин, механізмів, устаткування тощо.

Відповідно до вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Видає такі дозволи на безоплатній основі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

На сьогодні, на підставі пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р «Питання Державної служби з питань праці» Держпраці та її територіальні органи є відповідно правонаступниками Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і її територіальних органів, що припиняються.

Відповідо до с. 3 ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

 На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.

Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Тобто, відповідно до вимог чинного законодавства обов’язковою умовою для отримання дозволу є необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.

Висновок експертизи, який надається до заяви:

на виконання робіт підвищеної небезпеки – щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів,  устаткування;

на застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки-висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата: відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 04.11.2009 р. №1251 «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки  промислового виробництва суб’єкта господарювання».

Розмір плати проведення експертизи (обстеження): відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 04.11.2009 р. №1251 «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру  тарифу на проведення експертизи стану безпеки  промислового виробництва суб’єкта господарювання».

Дія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки поширюється на всю територію України. Строк дії дозволу:

– на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – п’ять років (з подальшим його продовженням);

– на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.

Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є:

– зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;

– зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки 
- Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку. 
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної  небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 
- Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. 
- Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху. 
- Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 
- Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. 
- Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 
- Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом. 
- Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і феросплавів. 
 - Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин. 
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,  отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. 
 - Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. 
- Підземні та відкриті гірничі роботи. 
- Маркшейдерські роботи. 
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,  замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 
- Водолазні роботи. 
- Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. 
- Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин. 
- Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 
- Роботи із збагачування корисних копалин. 
- Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. 
- Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів. 
- Роботи із збереження та переробки зерна. 
- звалювання та розпилювання блоків природного каменю. 
 
      Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
- Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. 
- Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). 
- Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання  природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт. 
- Технологічне устатковання систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. 
- Технологічне устатковання об'єктів  нафтогазовидобувної промисловості. 
- Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 
- Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання. 
- Устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. 
- Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості. 
- Устатковання для дроблення, сортування,  збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів,  технологічне обладнання з переробки природного каменю. 
- Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. 
- Технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. 
- Технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. 
- Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. 
- Електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. 
- Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. 
- Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С,  які підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці. 
- Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги,  підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. 
- Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці. 
- Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні. 
Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів визначає і встановлює Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Так, частина перша статті 1 Закону визначає принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб’єкту господарювання дозволяється набувати право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.
 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1) Документи від Клієнта

 а) Резидент України – юридична особа:

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Довідки з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

б) Резидент України – фізична особа:

– Копії паспорта, довідки про присвоєння податкового номера, інші документи, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу – заявника

в) Нерезидент України – юридична особа:

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Виписка з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи)

– Копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов’язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такого іноземного суб’єкта господарювання.

2) Висновок експертизи:

на виконання робіт підвищеної небезпеки – щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

 – на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки – щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування;

– на застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки –щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

 

Сроки отримання:

Базові строки – 25 робочих днів.

 

Вартість послуги отримання:

– за домовленістю Сторін.

 

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ;

– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ;

– Представництво інтересів в Державній службі з питань праці (Держпраці) та подача заяви на ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ;

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИТА НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ЗАСТОСУВАННЯ) МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Підтвердження відомостей про юридичну особу;

– Отримання ідентифікаційного номеру іноземця;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація  платником єдиного податку;

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензії або Дозволу;

– Розробки шаблонів договірної документації;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.