Оформлення процедури реалізації транспортних засобів


  ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

   

  Суб’єкти господарювання зобов’язані стати на облік відповідно у Головному сервісному центрі МВС і Держсільгоспінспекції та вести облік надходження, продажу та передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

  Суб’єкти господарювання забезпечують можливість для демонстрації, тестування, зберігання та продажу транспортних засобів (нових і таких, що перебували в користуванні) у власних або орендованих приміщеннях (на майданчиках), а також для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування транспортних засобів на станціях технічного обслуговування. 

  Суб’єкти господарювання здійснюють продаж транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, за місцезнаходженням торговельних приміщень.

  Суб’єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки “Транзит”, а підприємство-виробник – акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі – акти приймання-передачі), а також номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки “Транзит”.

  Суб’єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків “Транзит”, актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

   

  Документами, що підтверджують купівлю-продаж автомобілів є: 

  1) договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;

  2) укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

  3) нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

  4) договори купівлі-продажу нових транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою і скріплені печаткою;

  5) свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати;  

  6) рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

  7) рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність;

  8) копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;

  9) довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;

  10) акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;

  11) митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

  12) договір фінансового лізингу;

  13) акт про проведений аукціон або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом державної виконавчої служби;

  14) інші засвідчені та оформлені в установленому порядку документи, що підтверджують набуття, перехід та припинення права власності на транспортний засіб відповідно до закону.

   

  Для замовлення послуги ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

   

  Перелік документів:

   

  1) Копія Виписки з ЄДР;

  2) Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

  3) Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

  4) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера/фізичної особи-підприємця;

  5) Статутні документи про реєстрацію компанії (нотаріально завірені);

  6) документ, що підтверджує право власності на приміщення для офісу (або договір оренди на дане приміщення);

  7) територія для зберігання транспортних засобів та номерних агрегатів або договір з АТП;

  8) приміщення для проведення сервісного обслуговування і передпродажної підготовки транспортних засобів (СТО) або договір оренди цих приміщень;

  9) свідоцтво про атестацію СТО;

  10) довідка від органів пожежного нагляду про відповідність всіх об’єктів вимогам пожежної безпеки;

  11) договір поставки транспортних засобів.

   

  Строки отримання:

   Базовий строк – 40 робочих днів.

    

  Вартість послуги отримання:

     – за домовленістю.

  У вартість послуги входить:

  – Надання повної консультації з приводу документів ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ;

  – Розробка необхідних документів для проведення ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ;

  – Представництво інтересів в щодо ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ;

  – Безпосереднє ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

   

   

  Перелік додаткових послуг:

   

   Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

  Пошук та надання юридичної адреси;

  Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

  Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

  Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

  Реєстрація Баз персональних даних;

  Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

  Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

  Реєстрація платником єдиного податку;

  Реєстрація Торгової марки (ТМ);

  – Отримання Ліцензій або Дозволів;

  Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

  Абонентське юридичне обслуговування;

  Абонентське бухгалтерське обслуговування;

  Доставка документів в офіс Клієнта.