Реєстрація змін до юридичної особи

                   РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації змін до юридичної особи, а саме:

– Зміна відомостей про юридичну особу – процедура зміни відомостей про учасників/засновників, кінцевих вигодоодержувачів, керівника (зміна прізвища, адреси реєстрації, паспортних даних) та контактні дані юридичної особи до її Статутних документів даної юридичної особи, з внесенням цих відомостей до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

Зміна керівника юридичної особи – це процедура зміни першої посадової особи юридичної особи, яка полягає не лише в виданні наказу про звільнення діючого керівника та наказу про призначення нового, а і у внесенні відомостей про нового керівника юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

– Зміна місцезнаходження юридичної особи в межах району – це зміна юридичної адреси юридичної особи без переведення його в інший район, місто та/або область, яка полягає у зміні адреси та обов’язковою зміною усіх основних реквізитів, включаючи банківських;

Зміна місцезнаходження (юридичної адреси) юридичної особи з переходом в інший район, місто та/або область – зміна юридичної адреси юридичної особи з переведенням її в інший район, місто та/або область, яка полягає у знятті з обліку в усіх державних органах за старою адресою та постановленні на облік в усіх державних органах за новою адресою, з обов’язковою зміною усіх реквізитів, включаючи банківських, та печатки юридичної особи;

Зміна найменування юридичної особи – це процедура, яка пов’язана зі зміною назви юридичної особи, з внесенням зміни до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України та несе за собою зміну усіх установчих документів та печатки юридичної особи;

Зміна основних видів економічної діяльності юридичної особи – це процедура зміни задекларованих у процесі реєстрації (внесені до Єдиного державного реєстру) та зафіксованих у Відомостей з ЄДРПОУ (Довідці з Управління Статистики) основних видів економічної діяльності юридичної особи;

Зміна розміру Статутного капіталу юридичної особи – це процедура,  яка пов’язана із збільшенням або зменшенням розміру Статутного капіталу юридичної особи з подальшим розподілом часток між її засновниками/учасниками та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України;

Зміна складу учасників/засновників юридичної  особи – процедура зміни складу учасників/засновників, кінцевих вигоодержувачів, з перерозподілом їх часток у Статутному капіталі юридичної особи, за рахунок або входу нового учасника/засновника, або виходу/виключення зі складу учасників/засновників одного чи декількох учасників/засновників юридичної особи;

– Примусове виключення зі складу учасників/засновників юридичної особи – це процедура виключення учасника/засновника (кінцевих вигоодержувачів) зі складу учасників/засновників (кінцевих вигоодержувачів) юридичної особи, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, які визначені законом та/або Статутом Товариства з наступним викупом та/або перерозподілом часток у Статутному капіталі юридичної особи.