Реорганізація підприємств

                                                        РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

  Даний розділ розкриває інформацію стосовно усіх видів реорганізації підприємств, а саме:

1)  Реорганізація юридичної особи шляхом виділу — спосіб реорганізації, при якому з одного підприємства виділяється одне або кілька інших підприємств;

2)  Реорганізація юридичної особи шляхом перетворення — спосіб реорганізації, при якому юридична особа змінює свою організаційно-правову форму (юридичний статус) (п. 1 ст. 108 Цивільного кодексу України);

3)  Реорганізація юридичної особи шляхом приєднання — спосіб реорганізації, при якому одна або декілька юридичних осіб припиняють своє існування, всі їхні майнові права та обов’язки стають правами та обов’язками не нової юридичної особи, а того, до якого відбулося приєднання, тобто до тої юридичної особи, яка існувала раніше та продовжує своє існування у тій самій організаційно-правовій формі як правонаступник юридичних осіб, що приєдналися;

4) Реорганізація юридичної особи шляхом поділу — спосіб припинення юридичної особи, при якому юридична особа, що реорганізується розподіляється на кілька інших (нових) юридичних осіб;

5) Реорганізація юридичних осіб шляхом злиття — спосіб реорганізації, при якому дві або кілька юридичних особи припиняють своє існування, а всі майнові права й обов’язки кожного з них стають правами й обов’язками новоствореної юридичної особи, яка виникла на базі утворених внаслідок злиття суб’єктів.