Реорганізація юридичних осіб шляхом злиття

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ

 

Реорганізація юридичних осіб шляхом злиття — спосіб реорганізації, при якому дві або кілька юридичних особи припиняють своє існування, а всі майнові права й обов’язки кожного з них стають правами й обов’язками новоствореної юридичної особи, яка виникла на базі утворених внаслідок злиття суб’єктів.

При реорганізації юридичних осіб внаслідок злиття організаційно-правова форма новоутвореної юридичної особи може відрізнятися від колишніх організаційно-правових форм юридичних осіб, які злилися та всі майнові права й обов’язки кожної юридичної особи, що злилися, стають правами й обов’язками новоствореної юридичної особи.

 

Для замовлення послуги РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

Юридичних осіб, що реорганізуються:

1) Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Статуту юридичної особи, що реорганізується;

3) Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

4) Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

5) Копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) Директора та бухгалтера;

6) Передавальний акт.

Юридична особа, що створюється внаслідок реорганізації:

Фізична особа – учасник новоствореної Юридичної особи:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа – учасник новоствореної Юридичної особи:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) Директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

-Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

-Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

-Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реорганізації:

  –  2-3 місяці в залежності від складності злиття та складу учасників.

 

Вартість послуги реорганізації:

– за домовленістю Сторін.       

                                                                                          

Додатково оплачується:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за проведення реєстраційних дій.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реорганізації юридичних осіб шляхом злиття;

– Розробка документів для проведення державної реєстрації реорганізації юридичних осіб шляхом злиття;

– Реєстрація реорганізації юридичних осіб шляхом злиття у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації юридичних осіб шляхом злиття;

– Реєстрація юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації юридичних осіб шляхом злиття у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації юридичних осіб шляхом злиття в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей з приводу реєстрації юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації юридичних осіб шляхом злиття до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки юридичної особи, що створюється в результаті реорганізації юридичних осіб шляхом злиття.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.