Господарські спори

 

                      ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ

 

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, Господаським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім: 

– спорів про приватизацію державного житлового фонду;

– спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

– спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послугі (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

– спорів, що вининкають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Констутуційного Суду України та адміністративних судів;

– інших спорів, вирішення яких відповідно до Законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів.

2) справи про банкрутство; 

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету УКраїни, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; 

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані  із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

 

Законодавством передбачено декілька способів врегулювання господарських спорів – досудове врегулювання, передача спору на вирішення третейського суду (арбітражу), звернення до господарського суду та оскарження рішень господарських судів.

 

Досудове врегулювання спорів

 

Представництво інтересів підприємств та підприємців у досудовому врегулюванні спорів у будь-якому регіоні України.

 

Досудове врегулювання представляє собою вирішення спірних ситуацій, що виникають між сторонами, самостійно на основі принципів згоди, співробітництва та взаємних поступок. Даний спосіб врегулювання є найбільш оптимальним та вигідний для сторін, оскільки він не пов’язаний зі зверненням до компетентних державних структур (суду, міліції, виконавчих органів) та не пов’язаний з застосуванням примусу. Саме тому, досить важливим є наявність на підприємстві юриста, здатного кваліфіковано оцінити ситуацію, зробити висновки, провести переговори, переконати контрагента у некоректності, а іноді й незаконності його дій, а також пояснити їх негативні наслідки.

 

Звернувшись за допомогою до Юридичної компанії «ОЛ ІНКЛЮЗІВ», Ви можете бути впевненими, що вже на стадії досудового врегулювання спору Ваша правова позиція буде чіткою та правильною, що дозволить Вам уникнути розгляду спору в суді, або з нашою допомогою змоделювати заздалегідь виграшну позицію в суді.

 

Базова ціна послуги: 2500 грн.

 

До вартості входить:

· дослідження та юридична експертиза документів;

· аналіз ситуації на основі досліджуваних документів;

· надання усних та письмових консультацій по спірних питаннях;

· визначення перспективних рішень та можливих варіантів урегулювання спірних питань у досудовому порядку;

· підготовка претензій або відповіді на претензію;

· проведення переговорів та зустрічей;

· реалізація досягнутих домовленостей;

· підготовка угоди про мирне врегулювання суперечки.

 

Для початку нашого співробітництва необхідно надати нам усі документи та інформацію, які стосуються спору.

  

Представництво інтересів у господарському суді

 

Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» надає послуги з ведення справ, представництва інтересів у господарських судах України.

 

Знання тонкощів господарського процесу та вагомий досвід представництва в суді дозволяє команді досвідчених юристів, досягнути успіху в судових справах. Індивідуальний підхід і конфіденційність при співробітництві з Вами є одними з основних принципів нашої роботи.

 

Базова ціна послуги: 5500 грн.

 

Примітка: витрати по сплаті державного мита, по сплаті послуг з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та експертних висновків на вимогу суду оплачуються замовником послуги.

 

До вартості входить:

·  аналіз матеріалів справи та підготовка юридичного висновку (на вимогу замовника – у письмовій формі);

·  збір та аналіз доказів і визначення тактики ведення справи у суді;

· складення позовної заяви та підготовка документів для звернення до господарського суду;

· вивчення, аналіз позовної заяви, поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень;

·  участь у судових засіданнях;

·  консультування клієнтів щодо можливості/необхідності зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред’явлення зустрічного позову, а також процесуальне оформлення зазначених дій;

· складення процесуальних документів (відзивів, заперечень, роз’яснень, клопотань, заяв);

·  підготовка касаційних і наглядових скарг;

· оскарження рішення, постанови, визначення суду в апеляційному/касаційному порядку; підготовка заперечень на апеляційну/касаційну скаргу процесуального супротивника.

 

АКЦІЯ! При замовлені послуги «ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ» супровід справи в порядку виконавчого провадження та представництво інтересів Клієнта в державній виконавчій службі – БЕЗКОШТОВНО.

 

При вирішенні конкретної справи можливе надання послуг, які є невід’ємними складовими успішного та ефективного захисту Ваших інтересів.

 

Для початку нашого співробітництва Вам необхідно надати нам усі документи, що стосуються виникнення господарського спору.

 

Представництво при оскарженні рішень господарських судів

 

Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» надає послуги з представництва інтересів при оскарженні рішень господарського суду.

 

Рішення всіх судів можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 

Прийняття господарським судом негативного для Вашої організації рішення, чи то рішення про стягнення визначеної суми, рішення про притягнення до адміністративної, податкової або іншої відповідальності, рішення про відмову у задоволенні заявлених вимог, ще не означає, що справу пройграно. У Вас є право на оскарження такого рішення господарського суду.

 

Ми готові представляти Ваші інтереси при оскарженні даного рішення в апеляційній чи касаційній інстанціях. Можливо, саме наша участь при оскарженні рішення, стане гарантією винесення нового рішення суду, яке відновить Ваші права та максимально захистить Ваші інтереси.

 

Базова ціна послуги: 5500 грн.

 

Примітка: витрати по сплаті державного мита та експертних висновків на вимогу суду оплачуються замовником.

 

До вартості входить:

·  аналіз матеріалів справи з підготовкою (за бажанням клієнта) письмового висновку;

·  підготовка та відправлення апеляційної або касаційної скарги на рішення господарського суду першої інстанції;

·  представництво в апеляційному або касаційному суді.

 

АКЦІЯ! При замовлені послуги «ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ПРИ ОСКАРДЖЕНІ РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ» супровід справи в порядку виконавчого провадження та представництво інтересів Клієнта в державній виконавчій службі – БЕЗКОШТОВНО.

 

Індивідуальний підхід та конфіденційність при співробітництві з Вами є одними з основних принципів нашої роботи.

 

Для початку нашого співробітництва Вам необхідно надати нам усі документи, що стосуються виникнення господарського спору.