Корпоративні спори

                               КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

    Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, корпоративні спори виникають з корпоративних правовідносин, тобто є спором учасників товариства, в тому числі вибувших з товариства, а також спори між учасниками пов’язані зі створенням, управлінням, діяльністю та припиненням діяльності товариства, підвідомчі господарським судам та розглядаються за місцезнаходженням такого товариства. 

     Натомість, корпоративними правовідносинами є відносини, що виникають з корпоративних прав. При цьому, чинне законодавство України визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарського товариства, що включають право на участь цієї особи в управлінні господарським товариством отримання певної частки прибутку (дивідентів) даного товариства та активів у разі ліквідації останнього відповідно до закону, а також іншіправа, передбачені законом та статутними документами.

 На сьогоднішній день корпоративні правовідносини регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» (відносно акціонерних товариств), цілою низкою підзаконних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 Всі корпоративні спори умовно поділяються на спори пов’язані з реалізацією і захистом корпоративних прав та спори пов’язані з визнанням недійсними установчих документів господарського товариства. 

   В свою чергу, спори пов’язані з реалізацією та захистом корпоративних прав можна поділити на:

· спори, пов’язані з захистом права на участь в управлінні (спори щодо визнання недійсними рішень органів управління товариства);

· спори, пов’язані з захистом права на отримання інформації про діяльність товариства;

·  спори, пов’язані з захистом права на отримання дивідентів;

·  спори, пов’язані з набуттям, передачею та припиненням корпоративних прав. 

  Найбільш ефективним засобом недопущення виникнення корпоративних спорів є чітке корпоративне управління  товариством. Під корпоративним управлінням розуміють систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства його учасники (інвестори). Основними принципами корпоративного управління є принципи законності, колегіального вирішення стратегічних питань, пріоритетності рішень вищих органів управління, розподілу управлінських функцій. 

Згідно практики судові справи, що виникають із корпоративних правовідносин, на сьогоднішній день є одними із найбільш складних та скандальних. Тому при вирішенні корпоративних спорів необхідний  професійний підхід к їх веденню.

Юристи нашої компанії надають наступні послуги у сфері корпоративного права:

1)   з корпоративних спорів (усі види спорів), в т.ч.:

– досудове врегулювання спорів;

– уникнення спорів (виключення учасника із Товариства, розробка та коректування статутних документів Товариства);

– альтернативне вирішення спорів (третейський суд);

– судовий розгляд корпоративних спорів (в т. ч. оскарження договорів, рішень загальних зборів та т.п.).

2) послуги стосовно захисту бізнесу:

–  розробка положень статутних документів, спрямованих на захист корпоративних прав;

– підготовка та проведення зборів акціонерів та учасників Товариства, документальне оформлення їх рішень;

– розробка та реалізація заходів, направлених на захист від не дружніх поглинань та рейдерського захвату– корпоративну безпеку;

–   посередництво урегулюванні корпоративних конфліктів; 

– розробка стратегії поведінки учасника корпоративного спору.

 

Вартість послуги:

– від 5000 грн.   

Додатково сплачується державне мито.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та судового процесу;

– Юридичний аналіз ситуації клієнта, складення стратегії дій, яка максимально враховує його інтереси;

– Участь в ході досудової підготовки справи;

– Підготовка позовних заяв, скарг, клопотань, запитів та інших процесуальних документів до суду, органів влади та місцевого самоврядування;

– Надання допомоги у зборі необхідних документів;

– Захист інтересів клієнтів у судах усіх інстанцій;

– Оскарження рішення суду в апеляційному та касаційному суді – за додаткову оплату.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

– Підтвердження відомостей про юридичну особу;

– Отримання ідентифікаційного номеру іноземця;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку та внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку;

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання ліцензії або дозволу;

– Розробки шаблонів договірної документації;

– Юридичне абонентське обслуговування;

– Бухгалтерське абонентське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.