Розробка індивідуальних договорів та контрактів

                        РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ТА КОНТРАКТІВ

     Договір – документ, що встановлює обов’язки та відповідальність сторін, що виникають у певній сфері цивільно-правових, фінансово-господарських або майнових відносинах між юридичними особами, громадянами, державними і комерційними організаціями. У той же час, договір є невід’ємною складовою будь-якої угоди, і від того, наскільки справедливо, грамотно і сумлінно він складений, залежить успіх реалізації комерційних планів будь-якого підприємства.

   Договір завжди є головним інструментом у врегулюванні взаємовідносин юридичних і фізичних осіб. Під час укладання угоди юристи, які є представниками інтересів своїх клієнтів, перевіряють зміст договору і виявляють можливі недоліки та ризики, що можуть вимагати внести нові пункти, корективи і додаткові угоди. Будь-яка деталь може зіграти вирішальну роль при виникненні спірних ситуацій і взаємних претензій.

   Обумовлені українським законодавством вимоги до договорів досить жорсткі. Тому елементарна помилка в тексті при оформленні договору може зробити його нікчемним з юридичної точки зору. А це автоматично тягне за собою недійсність договору в очах судової системи, оскільки нікчемність контракту – це юридична норма, фактично означає, що не було самого факту його укладення. Отже, будь-який суд визнає правою ту сторону, яка не виконала зобов’язання, які були обумовлені при складанні контракту.

    Існує величезна кількість будь-яких видів документів, складання кожного окремого виду документа має свої правила та особливості. Крім цього, складання договорів, угод і актів – вимагає наявність у людини, яка їх складає вагомих знань, в першу чергу в галузі цивільного та господарського права, а також юридичної практики з цих відносин, які будуть регулюватися кожним таким документом.

   Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» має вагомий досвід складання договорів, врегулювання суперечок при укладанні контрактів і надає такий перелік послуг, що підвищує ефективність договірної роботи:

1) допомогу при виборі оптимальної форми реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності та мінімізації оподаткування при здійсненні угоди;

2) експертизу та підготовку проектів усіх типів господарських договорів;

3) складання та підготовку будь-яких господарських договорів (включаючи зовнішньоекономічні контракти);

4) участь у переговорах щодо укладення договорів різних видів;

5) аудит договірного процесу, експертизу господарських договорів на відповідність нормам права;

6) врегулювання суперечок при укладанні договору.

 

Строки розробки:

 – 1 – 3 робочих дні.

 

Вартість послуги:

 від 500 грн. в залежності від складності та кількості.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.