Розробка зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

 РОЗРОБКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

     Зовнішньоекономічний договір (контракт), або, як його ще називають, міжнародний договір (контракт) – це документально засвідчена угода між двома або більше компаніями, що ведуть діяльність в різних країнах, про поставку певної кількості товарів, надання послуг чи інших видів діяльності у відповідності до зазначених умов.

   Міжнародний договір (контракт) є необхідним документом, обов’язковим для пред’явлення в митні органи декларантом на етапі митного оформлення переміщуваних товарів.

   Згідно п.1 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” №201 від 06.09.2001 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2001 року №833/6024, Сторони можуть довільним чином викласти зміст контракту, проте такий виклад не може позбавляти Договір предмета, об’єкта, мети чи інших істотних умов, оскільки в такому випадку Договір може вважатися неукладеним і може бути визнаний недійсним внаслідок недотримання встановленої форми.

  Ст. 638 Цивільного кодексу України передбачає, що досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов договору, в тому числі і зовнішньоекономічного, є необхідною умовою для визнання договору укладеним. При цьому чітко визначено істотні умови договору:

– Умови про предмет договору;

– Істотні або необхідні умови для договорів даного типу (виду);

– Всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

    Відповідно якщо певна умова є виключно важливою для будь-або із Сторін – варто наполягати на визнанні даної умови істотною.

  Частиною 3 ст.180 Господарського кодексу України чітко встановлено обов’язок сторін узгодити при укладенні договору питання предмета, ціни та строку його дії.

  Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» володіє вагомий досвід складання зовнішньоекономічних договорів, врегулювання спорів при укладенні зовнішньоекономічних договорів і надає наступний перелік послуг, що підвищують ефективність договірної роботи:

1) допомогу при виборі оптимального виду (типу) зовнішньоекономічного договору з урахуванням максимальної правової захищеності і вимог всіх Сторін зовнішньоекономічного договору;

2) експертиза та підготовка проектів всіх видів зовнішньоекономічних договорів;

3) складання, підготовка зовнішньоекономічних договорів і первинної бухгалтерської документації у відповідності з обраними видами зовнішньоекономічних договорів;

4) участь у переговорах щодо укладення зовнішньоекономічних договорів;

5) аудит договірного процесу, експертиза зовнішньоекономічних договорів на відповідність нормам чинного законодавства;

6) врегулювання спорів при укладенні зовнішньоекономічних договорів.

    Також Юридична компанія «ОЛ ІНКЛЮЗІВ» надає рекомендації відносно поліпшення і оптимізації зовнішньоекономічних договорів, змін, доповнень і виключення деяких пунктів і умов для запобігання шахрайства та помилковості правовідносин. Чим точніше і правильніше складено зовнішньоекономічний договір, тим менше ризику, що операція обернеться збитками у вигляді реального збитку, неотриманого прибутку, витрат на судові розгляди і так далі.

 

Строки розробки:

 3-7 робочих дні. 

     

 

Вартість послуги:

 від 1000 грн. в залежності від складності та кількості.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.