Кадрове право

 Юридична компанія “ОЛ ІНКЛЮЗІВ” надає послуги підприємствам по приведенню у відповідність до вимог діючого законодавства усієї документації, незалежно від обсягів, направлення комерційної діяльності та організаційно-правової форми власності. Наші фахівці професійно та грамотно приведуть усю документацію підприємства у відповідність з вимогами діючого законодавства. Звертаємо Вашу увагу на те, що під особливим контролем зі сторони державних органів знаходяться трудові відносини роботодавця та найманих правників.

Юридична компанія “ОЛ ІНКЛЮЗІВ” пропонує наступні юридичні послуги з різних питань трудового законодавства та відносин:

1) Надає консультації з питань трудового законодавства України; 

2) Готує проекти колективних договорів і супроводжує процес їхнього укладання; 

3) Надає консультації щодо порядку прийняття на роботу працівників, щодо оформлення сумісництва, заміщення, оформлення проектів наказів та інших необхідних документів; 

4) Консультує з питань дотримання законодавства про працю при звільненні працівника; 

5) Розробляє проекти положень про персонал, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, трудові договори (контракти); 

6) Розробляє проекти локальних актів (положень), що регулюють трудові відносини на підприємстві, консультує з питань найму та звільнення працівників;

7) Здійснює підготовку проектів документів на матеріально відповідальних працівників (наказів, інструкцій тощо); 

8) Здійснює роз’яснення порядку притягнення працівника до матеріальної відповідальності; 

9) Надає консультації щодо стягнення шкоди, спричиненої підприємству матеріально відповідальним працівником; 

10) Надає консультації щодо охорони праці, здійснює розробку внутрішньої документації підприємства з питань охорони праці; 

11) Надає консультації та здійснює оформлення проектів документів про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності; 

12) Надає консультації щодо порядку звільнення працівників з роботи, оформлення проектів наказів та інших необхідних документів; 

13) Надає консультації та здійснює оскарження притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника; 

14) Надає консультації та здійснює оскарження незаконного звільнення працівника з роботи; 

15) Здійснює юридичний супровід стягнення заборгованості по заробітній платі; 

16) Надає посередницькі послуги у спорах з державними органами (Міністерством праці та соціальної політики, державною податковою адміністрацією, Фондом соціального страхування на випадок безробіття); 

17) Представляє інтереси клієнтів при виникненні колективних трудових спорів (конфліктів); 

18) Представництво інтересів як роботодавців, так і працівників у справах, що стосуються трудових спорів.