Правовий аналіз та відновлення кадрової документації

Правовий аналіз і відновлення кадрової документації.

 Юридична компанія “ОЛ ІНКЛЮЗІВ” надає послуги підприємствам по відновленню та приведенню у відповідність до вимог діючого законодавства усієї документації, незалежно від обсягів, направлення комерційної діяльності та організаційно-правової форми власності.

Наші фахівці професійно та грамотно відновлять усю документацію підприємства у відповідність з вимогами діючого законодавства. Звертаємо Вашу увагу на те, що під особливим контролем зі сторони державних органів знаходяться трудові відносини роботодавця та найманих правників.

Юридична компанія “ОЛ ІНКЛЮЗІВ” пропонує наступні юридичні послуги з різних питань трудового законодавства та відносин:

1) Надає консультації з питань трудового законодавства України; 

2) Готує проекти колективних договорів і супроводжує процес їхнього укладання; 

3) Розробляє проекти положень про персонал, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, трудові договори (контракти); 

4) Розробляє проекти локальних актів (положень), що регулюють трудові відносини на підприємстві, консультує з питань найму та звільнення працівників;

5) Здійснює підготовку проектів документів на матеріально відповідальних працівників (наказів, інструкцій тощо), проектів документів про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності; 

6) Надає консультації по охороні праці, здійснення розробки внутрішньої документації підприємства з питань охорони праці;

7) Надає посередницькі послуги у спорах з державними органами (Міністерством праці та соціальної політики, державною податковою адміністрацією, Фондом соціального страхування на випадок безробіття); 

8) Представляє інтереси клієнтів при виникненні колективних трудових спорів (конфліктів); 

9) Представництво інтересів як роботодавців, так і працівників у справах, що стосуються трудових спорів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Документи від Клієнта:

 а) Резидент України – юридична особа:

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Довідки з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

б) Резидент України – фізична особа:

– Копії паспорта, довідки про присвоєння податкового номера, інші документи, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу – заявника

в) Нерезидент України – юридична особа:

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Виписка з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи)

– Копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов’язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такого іноземного суб’єкта господарювання.

2) Специфіка ведення господарської діяльності Товариства.

 

Строки надання послуг:

– від 3 робочих днів (в залежності від обсягу документації Товариства).

 

Вартість послуги отримання:

– за домовленістю Сторін. 

 

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури відновлення кадрової документації;

– Розробка і складання необхідної кадрової документації в залежності від специфіки господарської діяльності Товариства.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Підтвердження відомостей про юридичну особу;

– Отримання ідентифікаційного номеру іноземця; 

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація  платником єдиного податку; 

– Реєстрація Торгової марки (ТМ); 

– Отримання Ліцензії або Дозволу;

– Розробки шаблонів договірної документації; 

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.