Оптимізація діяльності компанії

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Шляхи пошуку найбільш актуальних і дієвих методів ведення господарської діяльності, в процесі яких організація буде отримувати найкращий ефект з найменшими витратами – оптимізація діяльності підприємства.
Безперервний процес аналізу, обліку, планування і контролю витрат, а також прийняття важливих рішень по відношенню до економічної політики організації, із задіянням мотиваційних інструментів для всіх працівників вже наявної структури організаційного плану – оптимізація витрат.
Трапляється так, що витрати можу розглядатися в ролі інструменту, що допомагає збільшити прибуток, тоді слід зробити ретельний аналіз, щоб оптимізувати всі частини. Витрати на оплату праці – це одна з найбільш вагомих частин, на яку постійно потрібні фінансові кошти фірми.
Знизити витрати на оплату праці співробітників, можна за рахунок підвищення рівня відповідальності та дисциплінованості кожного, поліпшення використання часу за рахунок нівелювання можливих втрат, і, звичайно ж, підвищення ефективності за допомогою автоматизації процесів.
Підвищувати трудову продуктивність можливо, якщо застосовувати такі дії:
1) Удосконалення спеціальної системи, що дозволяє управляти усіма витратами.
2) Оптимізація кількості співробітників певної професії, побудова дієвої системи стимулювання (як матеріальної, так і нематеріальної), підвищення кваліфікаційного рівня працівників, за рахунок проведення тренінгів та семінарів.
3) Удосконалення фінансово-кредитного механізму і формування цін, впровадження в професійну діяльність організації економічних методів управління.
4) Застосування нових розробок і ефективної техніки, модернізація, або заміна старого обладнання на нове, автоматизація і механізація виробничого процесу.
Строки проведення: – 1-3 робочих дня.
Вартість послуги: – договірна.
Перелік додаткових послуг:
– Підтвердження відомостей про юридичну особу;
– Пошук і надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток і штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, витягів та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Обслуговування відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронного звітності М.Е.Doc .;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій та Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів і контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.